Agfa-Gevaert maakte de voorwaarden bekend die verbonden zijn aan een kapitaalverhoging met voorkeurrecht in de context van het toegestaan kapitaal voor een bedrag van 148.221.522 euro.

De nieuwe aandelen worden uitgegeven aan 3,45 euro per aandeel. Het betreft 42.962.760 nieuwe aandelen met VVPR strips, met dezelfde rechten als de bestaande aandelen.

Het voorkeurrecht, onthecht van de bestaande aandelen op 20 oktober 2010 na sluiting van Euronext Brussels, wordt vertegenwoordigd door coupon nr. 9.

Agfa-Gevaert NV doet dit aanbod met het oog op mogelijke verdere groeiopportuniteiten, om een verdere diversificatie van de financieringsbronnen te realiseren en tegelijk de balans te versterken.

De netto-opbrengst van de kapitaalverhoging zal gebruikt worden om het bedrag terug te betalen dat onder het bestaande krediet ter beschikking gesteld is.

Als een gevolg daarvan zal het niet opgevraagde bedrag toenemen en ter beschikking blijven om de groeikansen van de groep te financieren.

De opbrengst van de kapitaalverhoging zal niet gebruikt worden voor de betaling van pensioenverplichtingen.

Agfa-Gevaert maakte de voorwaarden bekend die verbonden zijn aan een kapitaalverhoging met voorkeurrecht in de context van het toegestaan kapitaal voor een bedrag van 148.221.522 euro. De nieuwe aandelen worden uitgegeven aan 3,45 euro per aandeel. Het betreft 42.962.760 nieuwe aandelen met VVPR strips, met dezelfde rechten als de bestaande aandelen. Het voorkeurrecht, onthecht van de bestaande aandelen op 20 oktober 2010 na sluiting van Euronext Brussels, wordt vertegenwoordigd door coupon nr. 9. Agfa-Gevaert NV doet dit aanbod met het oog op mogelijke verdere groeiopportuniteiten, om een verdere diversificatie van de financieringsbronnen te realiseren en tegelijk de balans te versterken. De netto-opbrengst van de kapitaalverhoging zal gebruikt worden om het bedrag terug te betalen dat onder het bestaande krediet ter beschikking gesteld is. Als een gevolg daarvan zal het niet opgevraagde bedrag toenemen en ter beschikking blijven om de groeikansen van de groep te financieren. De opbrengst van de kapitaalverhoging zal niet gebruikt worden voor de betaling van pensioenverplichtingen.