• Sterke omzet van Agfa HealthCare's groeimotoren in IT werd tenietgedaan door de impact van de zwakke economie op de activiteiten van Agfa Graphics

• Verdere jaar-op-jaar-verbetering van de brutowinstmarge

• Recurrente EBIT bedroeg 21 miljoen euro

• Nettoresultaat bedroeg min 12 miljoen euro

• Sterke omzet van Agfa HealthCare's groeimotoren in IT werd tenietgedaan door de impact van de zwakke economie op de activiteiten van Agfa Graphics • Verdere jaar-op-jaar-verbetering van de brutowinstmarge • Recurrente EBIT bedroeg 21 miljoen euro • Nettoresultaat bedroeg min 12 miljoen euro