'Het financieringsplan van het Federaal Agentschap van de Schuld voor het jaar 2020 voorziet in de uitgifte van staatsbons voor een bedrag van 500 miljoen euro, op een totaal van 49,00 miljard euro aan uitgiften. Maar met een negatieve 10-jaarsrente van -0,13% en nog lagere rentes voor duurtijden korter dan 10 jaar is er net zoals de voorbije maanden onvoldoende vraag naar staatsbons', luidt het persbericht.

Het Agentschap heeft via andere instrumenten dit jaar wel al 39,63 miljard euro uitgegeven. Dat is ruim 80 procent van de totale doelstelling voor 2020. De gemiddelde rente van deze uitgiften bedroeg niet meer dan 0,11 procent.

Het is bijlange niet de eerste keer dat het Agentschap een uitgifte van staatsbons moet schrappen wegens de zwakke rente. Traditioneel zijn er vier uitgiftes per jaar, maar dit jaar is er nog geen enkele geweest, en ook vorig jaar was er slechts één uitgifte. Dat bracht toen een bescheiden 3,979 miljoen euro op. De rente bedroeg 0,55 procent.

In tegenstelling tot lineaire obligaties zijn staatsbons vooral bestemd voor particuliere investeerders.

'Het financieringsplan van het Federaal Agentschap van de Schuld voor het jaar 2020 voorziet in de uitgifte van staatsbons voor een bedrag van 500 miljoen euro, op een totaal van 49,00 miljard euro aan uitgiften. Maar met een negatieve 10-jaarsrente van -0,13% en nog lagere rentes voor duurtijden korter dan 10 jaar is er net zoals de voorbije maanden onvoldoende vraag naar staatsbons', luidt het persbericht.Het Agentschap heeft via andere instrumenten dit jaar wel al 39,63 miljard euro uitgegeven. Dat is ruim 80 procent van de totale doelstelling voor 2020. De gemiddelde rente van deze uitgiften bedroeg niet meer dan 0,11 procent.Het is bijlange niet de eerste keer dat het Agentschap een uitgifte van staatsbons moet schrappen wegens de zwakke rente. Traditioneel zijn er vier uitgiftes per jaar, maar dit jaar is er nog geen enkele geweest, en ook vorig jaar was er slechts één uitgifte. Dat bracht toen een bescheiden 3,979 miljoen euro op. De rente bedroeg 0,55 procent.In tegenstelling tot lineaire obligaties zijn staatsbons vooral bestemd voor particuliere investeerders.