Naar aanleiding van de beslissing van Fortis Bank SA/NV bevestigt Ageas dat zij overeenkomstig de voorwaarden van de obligaties toestemming zal vragen aan de Nationale Bank van België om de obligaties in contanten en tegen nominale waarde te verkrijgen op de eerste call datum, zijnde 26 september 2011.

Na de ruildatum zijn de obligaties opvraagbaar door Fortis Bank SA/NV op kwartaalbasis.

De netto kaspositie van de Algemene Rekening van Ageas, die op 31 maart 2011 EUR 2,1 miljard bedroeg, zal met ten hoogste EUR 1 miljard afnemen, afhankelijk van het bedrag van de verkregen pbligaties. De resterende netto kaspositie blijft ruim.

Ageas benadrukt dat de ruil geen invloed zal hebben op de solvabiliteitspositie van haar verzekeringsbedrijf, dat op 31 maart 2011 volgens IFRS een solvabiliteitsratio had van 201%.

Naar aanleiding van de beslissing van Fortis Bank SA/NV bevestigt Ageas dat zij overeenkomstig de voorwaarden van de obligaties toestemming zal vragen aan de Nationale Bank van België om de obligaties in contanten en tegen nominale waarde te verkrijgen op de eerste call datum, zijnde 26 september 2011. Na de ruildatum zijn de obligaties opvraagbaar door Fortis Bank SA/NV op kwartaalbasis. De netto kaspositie van de Algemene Rekening van Ageas, die op 31 maart 2011 EUR 2,1 miljard bedroeg, zal met ten hoogste EUR 1 miljard afnemen, afhankelijk van het bedrag van de verkregen pbligaties. De resterende netto kaspositie blijft ruim. Ageas benadrukt dat de ruil geen invloed zal hebben op de solvabiliteitspositie van haar verzekeringsbedrijf, dat op 31 maart 2011 volgens IFRS een solvabiliteitsratio had van 201%.