*Solide prestaties Verzekeringen exclusief Griekse bijzondere waardevermindering

*Nettowinst Verzekeringen EUR 261 miljoen, + 44%;

*Inclusief Griekse bijzondere waardeverminderingen, nettowinst Verzekeringen EUR 111 miljoen, -39%

*2e kwartaal bevestigt verbetering in Niet-Leven: Groep combined ratio 2e kwartaal 11 op 99,8%;

*H1 11 combined ratio gedaald naar 101,2% t.o.v. 105,8%

*Premie-inkomen Leven EUR 6,5 miljard, -16%, in lijn met sectortrends;

*Vermogen onder beheer stabiel

*Premie inkomen Niet-Leven EUR 2,4 miljard, +30%, stijging in alle segmenten

*Netto groepsresultaat EUR 59 miljoen negatief

*Netto verlies Algemene Rekening EUR 170 miljoen, inclusief EUR 130 miljoen van zaken uit het verleden

*Sterke solvabiliteit verzekeringen van 207%

*Netto positie in Zuid-Europese overheidsobligaties verminderd van EUR 6,0 miljard eind 2010 naar EUR 4,3 miljard

*Solide prestaties Verzekeringen exclusief Griekse bijzondere waardevermindering *Nettowinst Verzekeringen EUR 261 miljoen, + 44%; *Inclusief Griekse bijzondere waardeverminderingen, nettowinst Verzekeringen EUR 111 miljoen, -39% *2e kwartaal bevestigt verbetering in Niet-Leven: Groep combined ratio 2e kwartaal 11 op 99,8%; *H1 11 combined ratio gedaald naar 101,2% t.o.v. 105,8% *Premie-inkomen Leven EUR 6,5 miljard, -16%, in lijn met sectortrends; *Vermogen onder beheer stabiel *Premie inkomen Niet-Leven EUR 2,4 miljard, +30%, stijging in alle segmenten *Netto groepsresultaat EUR 59 miljoen negatief *Netto verlies Algemene Rekening EUR 170 miljoen, inclusief EUR 130 miljoen van zaken uit het verleden *Sterke solvabiliteit verzekeringen van 207% *Netto positie in Zuid-Europese overheidsobligaties verminderd van EUR 6,0 miljard eind 2010 naar EUR 4,3 miljard