In deze geactualiseerde cijfers is onder meer een positief nettoresultaat van EUR 18 miljoen op het nettoresultaat over 2009 opgenomen, in verband met een wijziging in de grondslagen van de financiële verslaggeving in China.

Het herziene nettoresultaat voor de Groep over 2009 inclusief het effect van de stelselwijziging komt daarmee uit op EUR 1.210 miljoen (voorheen EUR 1.192 miljoen).

De nieuwe rapportagestructuur sinds 1 januari 2010 is gebaseerd op vier geografische businesses en komt tevens tot uitdrukking in de structuur van het Management Committee van Ageas: België, Verenigd Koninkrijk, Continentaal Europa en Azië, plus Algemeen.

De nieuwe verzekeringssegmenten bestrijken de volgende activiteiten:

België: de reikwijdte is onveranderd gebleven.

Verenigd Koninkrijk: het leven- en niet-levenbedrijf. De makelaarsactiviteiten worden in het vervolg onder 'Overig verzekeringsbedrijf' verantwoord.

Continentaal Europa: de verzekeringsactiviteiten in Portugal, Luxemburg, Frankrijk, Italië, Duitsland, Turkije en Oekraïne en het Europese regiokantoor.

Azië: Fortis Asia Holding (FAH), de volledige dochter van Ageas in Hongkong en de deelnemingen in Thailand, Maleisië, China en India evenals het regiokantoor in Hongkong.

De reikwijdte van de Belgische activiteiten is onveranderd gebleven. De herverzekeringsactiviteiten (die worden afgebouwd) en sommige hoofdkantoorkosten, die eerder onder het internationale verzekeringsbedrijf vielen, zijn daarentegen ondergebracht bij Algemeen. Onder Algemeen vallen tevens alle activiteiten die niet tot het kernbedrijf verzekeren behoren.

In deze geactualiseerde cijfers is onder meer een positief nettoresultaat van EUR 18 miljoen op het nettoresultaat over 2009 opgenomen, in verband met een wijziging in de grondslagen van de financiële verslaggeving in China. Het herziene nettoresultaat voor de Groep over 2009 inclusief het effect van de stelselwijziging komt daarmee uit op EUR 1.210 miljoen (voorheen EUR 1.192 miljoen). De nieuwe rapportagestructuur sinds 1 januari 2010 is gebaseerd op vier geografische businesses en komt tevens tot uitdrukking in de structuur van het Management Committee van Ageas: België, Verenigd Koninkrijk, Continentaal Europa en Azië, plus Algemeen. De nieuwe verzekeringssegmenten bestrijken de volgende activiteiten: België: de reikwijdte is onveranderd gebleven. Verenigd Koninkrijk: het leven- en niet-levenbedrijf. De makelaarsactiviteiten worden in het vervolg onder 'Overig verzekeringsbedrijf' verantwoord. Continentaal Europa: de verzekeringsactiviteiten in Portugal, Luxemburg, Frankrijk, Italië, Duitsland, Turkije en Oekraïne en het Europese regiokantoor. Azië: Fortis Asia Holding (FAH), de volledige dochter van Ageas in Hongkong en de deelnemingen in Thailand, Maleisië, China en India evenals het regiokantoor in Hongkong. De reikwijdte van de Belgische activiteiten is onveranderd gebleven. De herverzekeringsactiviteiten (die worden afgebouwd) en sommige hoofdkantoorkosten, die eerder onder het internationale verzekeringsbedrijf vielen, zijn daarentegen ondergebracht bij Algemeen. Onder Algemeen vallen tevens alle activiteiten die niet tot het kernbedrijf verzekeren behoren.