Ageas zal het inkoopprogramma op 24 augustus 2011 starten voor een periode eindigend op 23 februari 2012.

Het programma zal worden uitgevoerd in overeenstemming met gangbare praktijken in de verzekeringsbranche en conform de van toepassing zijnde regelgeving.

Ageas heeft met dit doel een onafhankelijke broker gemandateerd het programma uit te voeren door middel van open markt inkoop op NYSE Euronext Brussel en Amsterdam.

De teruggekochte aandelen zullen worden aangehouden als eigen aandelen tot het moment dat de beslissing om deze aandelen in te trekken formeel is goedgekeurd door de aandeelhouders.

Na afronding van het inkoopprogramma en ervan uitgaande dat alle andere elementen ongewijzigd blijven, zal het discretionair kapitaal EUR 0,75 miljard bedragen.

Het inkoopprogramma van eigen aandelen zal geen effect hebben op de solvabiliteitspositie van de verzekeringsactiviteiten, die per 30 juni 2011 207% onder IFRS bedroeg.

Ageas zal het inkoopprogramma op 24 augustus 2011 starten voor een periode eindigend op 23 februari 2012. Het programma zal worden uitgevoerd in overeenstemming met gangbare praktijken in de verzekeringsbranche en conform de van toepassing zijnde regelgeving. Ageas heeft met dit doel een onafhankelijke broker gemandateerd het programma uit te voeren door middel van open markt inkoop op NYSE Euronext Brussel en Amsterdam. De teruggekochte aandelen zullen worden aangehouden als eigen aandelen tot het moment dat de beslissing om deze aandelen in te trekken formeel is goedgekeurd door de aandeelhouders. Na afronding van het inkoopprogramma en ervan uitgaande dat alle andere elementen ongewijzigd blijven, zal het discretionair kapitaal EUR 0,75 miljard bedragen. Het inkoopprogramma van eigen aandelen zal geen effect hebben op de solvabiliteitspositie van de verzekeringsactiviteiten, die per 30 juni 2011 207% onder IFRS bedroeg.