Nettoverlies Algemene Rekening EUR 309 miljoen (versus een nettowinst van EUR 143 miljoen); beide resultaten beïnvloed door financiële zaken uit het verleden; het resultaat van dit jaar werd negatief beïnvloed door de verdere stijging van de RPN(I) verplichting met EUR 157 miljoen en de voorziening van EUR 130 miljoen in verband met het FortisEffect-geschil.

Het eigen vermogen bedraagt EUR 9,2 miljard of EUR 41,11 per aandeel (versus EUR 8,5 miljard eind 2013 ofwel EUR 37,65 per aandeel), vooral door hogere ongerealiseerde meerwaarden op de vastrentende portefeuille

Solvabiliteit verzekeringen 208% (versus 207% eind 2013);

Solvabiliteitsratio Groep 203% (versus 214% per eind 2013)

Nettokaspositie Algemene Rekening EUR 1,6 miljard (versus EUR 1,9 miljard eind 2013)

Het in augustus 2013 gestarte aandeleninkoopprogramma van EUR 200 miljoen werd afgerond op 1 augustus 2014.

Nettoverlies Algemene Rekening EUR 309 miljoen (versus een nettowinst van EUR 143 miljoen); beide resultaten beïnvloed door financiële zaken uit het verleden; het resultaat van dit jaar werd negatief beïnvloed door de verdere stijging van de RPN(I) verplichting met EUR 157 miljoen en de voorziening van EUR 130 miljoen in verband met het FortisEffect-geschil. Het eigen vermogen bedraagt EUR 9,2 miljard of EUR 41,11 per aandeel (versus EUR 8,5 miljard eind 2013 ofwel EUR 37,65 per aandeel), vooral door hogere ongerealiseerde meerwaarden op de vastrentende portefeuille Solvabiliteit verzekeringen 208% (versus 207% eind 2013); Solvabiliteitsratio Groep 203% (versus 214% per eind 2013) Nettokaspositie Algemene Rekening EUR 1,6 miljard (versus EUR 1,9 miljard eind 2013) Het in augustus 2013 gestarte aandeleninkoopprogramma van EUR 200 miljoen werd afgerond op 1 augustus 2014.