Op 12 mei maakte Ageas zijn blootstelling aan staatsobligaties per 10 mei 2010 bekend.

Tussen 10 mei en 21 mei heeft Ageas bijkomend Zuid-Europese staatsobligaties verkocht voor een totaalbedrag van 4,8 miljard euro (aan historische/geamortiseerde kosten).

Deze zijn als volgt verdeeld: Griekenland 1,7 miljard EUR, Italië 2,1 miljard EUR, Portugal 0,9 miljard EUR en Spanje 0,1 miljard EUR.

De verkopen van dergelijke obligaties lopen sinds eind vorig jaar op tot:

• Griekenland: EUR 2,1 miljard

• Italië: EUR 4,8 miljard

• Portugal: EUR 1,7 miljard

• Spanje: EUR 0,2 miljard

• Totaal: EUR 8,8 miljard.

Vanaf 21 mei 2010 bedraagt de totale blootstelling van Ageas aan de hoger vermelde landen (aan historische/geamortiseerde kosten):

• Griekenland: EUR 2,2 miljard

• Italië: EUR 3,8 miljard

• Portugal: EUR 1,3 miljard

• Spanje: EUR 1,8 miljard

• Totaal: EUR 9,1 miljard.

De grote meerderheid van de Portugese staatsobligaties is in handen van de Portugese onderneming Millenniumbcp Fortis, een 51/49-partnership tussen Ageas en Millenniumbcp.

De rest van de blootstelling aan Zuid-Europese staatsobligaties is vooral verbonden met de beleggingsportefeuille van AG Insurance.

De totale blootstelling aan overheidsobligaties bedraagt EUR 33,3 miljard (inclusief EUR 1,2 miljard niet-gerealiseerde meerwaarden) op een totale beleggingsportefeuille van ongeveer EUR 60 miljard.

De opbrengsten van deze verkopen werden hoofdzakelijk herbelegd in staatsobligaties van België, Duitsland, Nederland en Frankrijk en in geringere mate in bedrijfsobligaties.

Als resultaat hiervan toont Ageas' beleggingsportefeuille een meer evenwichtige geografische blootstelling binnen de EU en blijft ze de langetermijnpositie van zijn passiva weerspiegelen. De hoofdmoot van de activa is belegd in vastrentende waarden met hoge ratings en van relatief lange duur.

De herschikking van de portefeuille heeft geleid tot zowel kapitaalwinsten als -verliezen. Het bruto effect van deze verkopen zal onder meer worden getemperd door belastingseffecten en door het relatieve aandeel van Ageas in de operationele bedrijven.

Het eenmalige negatieve effect op de nettowinst tot 21 mei wordt geraamd op 55 tot 65 miljoen EUR. Het recurrente effect dat deze verkopen hebben op de nettowinst door het verlies aan inkomsten, zal worden verzacht door verdere herschikking van de beleggingsportefeuille op termijn.

Op 12 mei maakte Ageas zijn blootstelling aan staatsobligaties per 10 mei 2010 bekend. Tussen 10 mei en 21 mei heeft Ageas bijkomend Zuid-Europese staatsobligaties verkocht voor een totaalbedrag van 4,8 miljard euro (aan historische/geamortiseerde kosten). Deze zijn als volgt verdeeld: Griekenland 1,7 miljard EUR, Italië 2,1 miljard EUR, Portugal 0,9 miljard EUR en Spanje 0,1 miljard EUR. De verkopen van dergelijke obligaties lopen sinds eind vorig jaar op tot: • Griekenland: EUR 2,1 miljard • Italië: EUR 4,8 miljard • Portugal: EUR 1,7 miljard • Spanje: EUR 0,2 miljard • Totaal: EUR 8,8 miljard. Vanaf 21 mei 2010 bedraagt de totale blootstelling van Ageas aan de hoger vermelde landen (aan historische/geamortiseerde kosten): • Griekenland: EUR 2,2 miljard • Italië: EUR 3,8 miljard • Portugal: EUR 1,3 miljard • Spanje: EUR 1,8 miljard • Totaal: EUR 9,1 miljard. De grote meerderheid van de Portugese staatsobligaties is in handen van de Portugese onderneming Millenniumbcp Fortis, een 51/49-partnership tussen Ageas en Millenniumbcp. De rest van de blootstelling aan Zuid-Europese staatsobligaties is vooral verbonden met de beleggingsportefeuille van AG Insurance. De totale blootstelling aan overheidsobligaties bedraagt EUR 33,3 miljard (inclusief EUR 1,2 miljard niet-gerealiseerde meerwaarden) op een totale beleggingsportefeuille van ongeveer EUR 60 miljard. De opbrengsten van deze verkopen werden hoofdzakelijk herbelegd in staatsobligaties van België, Duitsland, Nederland en Frankrijk en in geringere mate in bedrijfsobligaties. Als resultaat hiervan toont Ageas' beleggingsportefeuille een meer evenwichtige geografische blootstelling binnen de EU en blijft ze de langetermijnpositie van zijn passiva weerspiegelen. De hoofdmoot van de activa is belegd in vastrentende waarden met hoge ratings en van relatief lange duur. De herschikking van de portefeuille heeft geleid tot zowel kapitaalwinsten als -verliezen. Het bruto effect van deze verkopen zal onder meer worden getemperd door belastingseffecten en door het relatieve aandeel van Ageas in de operationele bedrijven. Het eenmalige negatieve effect op de nettowinst tot 21 mei wordt geraamd op 55 tot 65 miljoen EUR. Het recurrente effect dat deze verkopen hebben op de nettowinst door het verlies aan inkomsten, zal worden verzacht door verdere herschikking van de beleggingsportefeuille op termijn.