Het slechtst denkbare moment om aandelen van Fortis te kopen was op de piek van 35,57 euro in mei 2007. Het aandeel verschrompelde het daaropvolgende anderhalf jaar tot een dieptepunt van 0,57 euro, een koersdaling van 98 procent. Maar niet alle beleggers betaalden die topkoers.
...

Het slechtst denkbare moment om aandelen van Fortis te kopen was op de piek van 35,57 euro in mei 2007. Het aandeel verschrompelde het daaropvolgende anderhalf jaar tot een dieptepunt van 0,57 euro, een koersdaling van 98 procent. Maar niet alle beleggers betaalden die topkoers. Wie zijn aandelen bijhield, recupereerde wat via het koersherstel en de winstuitkeringen van Ageas, de opvolger van Fortis. Als de dividenden geherinvesteerd werden, bedraagt het verlies nog 72 procent tegenover de topkoers. Wie Fortis-aandelen had tussen het slot van de beurs op 28 februari 2007 en het slot op 14 oktober 2008, kan een vergoeding eisen. Ageas voorziet 0,5 euro per aandeel, met een maximum van 950 euro per aandeelhouder. De uitkering wordt berekend op basis van het maximumaantal aandelen dat u op eender welk moment in de vermelde periode had. Daarnaast zit er iets extra in voor wie aandelen kocht of bijhield gedurende drie korte, woelige periodes uit het Fortis-verleden. Ageas noemt dat de basisvergoeding. Ten slotte is er een bijkomende vergoeding voor wie tijdig aangesloten was bij een claimorganisatie, bijvoorbeeld Deminor, VEB, Sicaf of FortisEffect. Die bedraagt 25 procent van de basisvergoeding. Op www.forsettlement.com staat een calculator die de berekening voor u maakt. De verdeling van de koek hangt af van het aantal mensen dat voor 28 juli 2019 een dossier indient. Wie voor 31 december zijn claim indient, kan een voorschot van 70 procent krijgen. Voor de snelle beslissers kunnen er nog in 2018 betalingen gebeuren. De resterende 30 procent volgt na 28 juli 2019. Beleggers kunnen via forsettlement.com een claim indienen. U moet bewijzen dat u aandelen had. Als u met een organisatie werkt, doet die een deel van het werk voor u. De grootbanken BNP Paribas Fortis, KBC, ING en Belfius en de grootste brokers Keytrade, Binck en Bolero lieten deze zomer weten dat ze de attesten kosteloos en automatisch zouden opsturen naar de beleggers die in aanmerking komen voor de vergoeding. Sommige vermeldden daar toen bij dat ze de attesten ook zouden versturen naar mensen die geen klant meer zijn. Wie denkt in aanmerking te komen en inmiddels nog niets heeft ontvangen, kan het best navraag doen. Erfgenamen of ex-klanten van wie het adres niet meer bekend is bij de banken moeten sowieso zelf op tijd in actie schieten.Verwacht niet te veel. Meestal compenseert de schikking minder dan 10 procent van het koersverlies van 2007 en 2008. En er is een addertje onder het gras: als meer aandeelhouders dan verwacht de schikking afwijzen voor 31 december, kan Ageas nog afzien van de schikking. Dat mag enkel als de afwijzers meer dan 5 procent van het schikkingsbedrag van 1,3 miljard vertegenwoordigen. Maar die kans zou miniem zijn.