De beleidsmakers moesten kiezen beide taken al dan niet naar het Europees niveau over te hevelen. In het ene scenario sluit het beleid aan bij de Europese oriëntatie van de financiële sector zelf.

Na de crisis zullen de Europese activiteiten van de banken dan langzaam opnieuw worden uitgebreid. In het tweede, nationale scenario wordt de herinrichting van de financiële sector langs nationale lijnen bestendigd.

Ieder land heeft dan zijn eigen nationale banken. De soevereiniteit wordt intact gehouden en de financiële integratie wordt afgeremd.

De beleidsmakers moesten kiezen beide taken al dan niet naar het Europees niveau over te hevelen. In het ene scenario sluit het beleid aan bij de Europese oriëntatie van de financiële sector zelf. Na de crisis zullen de Europese activiteiten van de banken dan langzaam opnieuw worden uitgebreid. In het tweede, nationale scenario wordt de herinrichting van de financiële sector langs nationale lijnen bestendigd. Ieder land heeft dan zijn eigen nationale banken. De soevereiniteit wordt intact gehouden en de financiële integratie wordt afgeremd.