De risico-aversie op de internationale aandelenmarkten kan volgens ABN Amro nog maar voor een beperkt deel worden verklaard door de spanningen tussen Rusland en het westen.

Overigens vertoonden ook de nog binnenkomende bedrijfsresultaten een gemengd beeld. Uit de Verenigde Staten kwamen wel overwegend positieve macro-cijfers.

De risico-aversie op de internationale aandelenmarkten kan volgens ABN Amro nog maar voor een beperkt deel worden verklaard door de spanningen tussen Rusland en het westen. Overigens vertoonden ook de nog binnenkomende bedrijfsresultaten een gemengd beeld. Uit de Verenigde Staten kwamen wel overwegend positieve macro-cijfers.