Over een periode van minder dan vier weken is de eurokoers gedaald van 1,414 dollar naar 1,31 dollar, een beweging die overeenstemt met een afbrokkeling van ongeveer 7%.

Volgens Gartman is de neerwaartse beweging nog niet gestopt, de euro kan in versneld tempo afbrokkelen richting 1,265-1,275 dollar. Hij stelt een gelijkaardig patroon in april vast, toen de Griekse crisis was uitgebroken.

Gartman spreekt van een aardbevingscenario op de financiële markten. Er zijn tektonische platen in beweging gekomen en die gaan niet snel weer tot stilstand gebracht kunnenworden.

Over een periode van minder dan vier weken is de eurokoers gedaald van 1,414 dollar naar 1,31 dollar, een beweging die overeenstemt met een afbrokkeling van ongeveer 7%. Volgens Gartman is de neerwaartse beweging nog niet gestopt, de euro kan in versneld tempo afbrokkelen richting 1,265-1,275 dollar. Hij stelt een gelijkaardig patroon in april vast, toen de Griekse crisis was uitgebroken. Gartman spreekt van een aardbevingscenario op de financiële markten. Er zijn tektonische platen in beweging gekomen en die gaan niet snel weer tot stilstand gebracht kunnenworden.