Het kan vandaag dan ook een bijzonder onrustige dag worden. Maar ook andere zaken verdienen onze aandacht.

Afschrijven of omruilen van senior obligatiehouders vanaf 2018 van kracht

De Europese Commissie heeft vorige week woensdag haar voorstel gepresenteerd voor de mogelijkheid verliezen op te leggen aan obligatiehouders van banken.

De 'bail-in', oftewel het (deels) afschrijven van obligaties of omruilen in aandelen, van senior bankobligaties zal per 1 januari 2018 van kracht worden.

Het zal gelden voor alle senior verplichtingen langer dan 1 maand. Covered bonds en deposito's die door garanties worden gedekt vallen buiten de bailin regels. Depositohouders krijgen volgens Theodoor Gilissen Bankiers dus geen voorrang boven senior obligatiehouders.

Nationale overheden houden waarschijnlijk wel zelf zeggenschap over afwijkende depositoregels. Derivaten kunnen ook buiten de regeling vallen, als deze noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld het continueren van (een deel van) het bedrijf.

Geen speciale regeling voor huidige uitstaande leningen

Er is geen speciale regeling voor huidige uitstaande leningen, dus bestaande leningen met een looptijd langer dan 2018 vallen hieronder.

De voorstellen moeten nog goedgekeurd worden door het Europese Parlement en door de nationale parlementen. In de voorstellen krijgen toezichthouders bovendien vanaf 1 januari 2015 al veel meer mogelijkheden om in te grijpen bij een bank. Voorbeelden zijn het afsplitsen van onderdelen en het vormen van een "bad bank".

Er zijn drie voorwaarden geformuleerd wanneer ingegrepen kan worden:

1) De instelling is in faillissement of gaat zeer waarschijnlijk in faillissement;

2) Geen alternatieve actie vanuit de private sector of toezichthouder kan een faillissement binnen een redelijk tijdsbestek voorkomen;

3) Het is van publiek belang.

Instellingen moeten een bepaald minimum % aan verplichtingen aanhouden die voor bailin gebruikt kunnen worden. Nationale toezichthouders moeten hierover nog besluiten.

Hieronder vallen ook achtergestelde leningen die onder Basel 3 niet meer als kapitaal meegeteld worden. Banken hebben hierdoor een prikkel om achtergestelde leningen die vervroegd afgelost kunnen worden niet af te lossen, omdat ze mee kunnen tellen bij dit % verplichtingen.

Onder toezicht van nationale overheden moet over een periode van 10 jaar een fonds opgezet worden dat 1% van de deposito's beslaat.

In het voorstel zouden deze fondsen aan andere landen uitgeleend moeten worden in geval een fonds niet toereikend is.

Duitse banken hebben volgens Theodoor Gilissen Bankiers echter al laten weten hier niet mee eens te zijn. De voorstellen komen in grote lijnen overeen met wat eerder gecommuniceerd is. Door de lange aanlooptijd hebben banken voldoende tijd om zich voor te bereiden.

De Europese Commissie heeft berekend dat de financieringskosten als gevolg van deze regels met 5-15 bps zouden oplopen.

Dit lijkt aan de lage kant, maar gezien de hogere risico-opslagen voor banken is dit al ingeprijsd. Waar de Basel 3 regels voor achtergestelde leningen met vervroegde aflossingsmogelijkheid positief waren, pakt dit voorstel negatief uit.

Het kan vandaag dan ook een bijzonder onrustige dag worden. Maar ook andere zaken verdienen onze aandacht.Afschrijven of omruilen van senior obligatiehouders vanaf 2018 van kracht De Europese Commissie heeft vorige week woensdag haar voorstel gepresenteerd voor de mogelijkheid verliezen op te leggen aan obligatiehouders van banken. De 'bail-in', oftewel het (deels) afschrijven van obligaties of omruilen in aandelen, van senior bankobligaties zal per 1 januari 2018 van kracht worden. Het zal gelden voor alle senior verplichtingen langer dan 1 maand. Covered bonds en deposito's die door garanties worden gedekt vallen buiten de bailin regels. Depositohouders krijgen volgens Theodoor Gilissen Bankiers dus geen voorrang boven senior obligatiehouders. Nationale overheden houden waarschijnlijk wel zelf zeggenschap over afwijkende depositoregels. Derivaten kunnen ook buiten de regeling vallen, als deze noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld het continueren van (een deel van) het bedrijf.Geen speciale regeling voor huidige uitstaande leningen Er is geen speciale regeling voor huidige uitstaande leningen, dus bestaande leningen met een looptijd langer dan 2018 vallen hieronder. De voorstellen moeten nog goedgekeurd worden door het Europese Parlement en door de nationale parlementen. In de voorstellen krijgen toezichthouders bovendien vanaf 1 januari 2015 al veel meer mogelijkheden om in te grijpen bij een bank. Voorbeelden zijn het afsplitsen van onderdelen en het vormen van een "bad bank". Er zijn drie voorwaarden geformuleerd wanneer ingegrepen kan worden: 1) De instelling is in faillissement of gaat zeer waarschijnlijk in faillissement; 2) Geen alternatieve actie vanuit de private sector of toezichthouder kan een faillissement binnen een redelijk tijdsbestek voorkomen; 3) Het is van publiek belang. Instellingen moeten een bepaald minimum % aan verplichtingen aanhouden die voor bailin gebruikt kunnen worden. Nationale toezichthouders moeten hierover nog besluiten. Hieronder vallen ook achtergestelde leningen die onder Basel 3 niet meer als kapitaal meegeteld worden. Banken hebben hierdoor een prikkel om achtergestelde leningen die vervroegd afgelost kunnen worden niet af te lossen, omdat ze mee kunnen tellen bij dit % verplichtingen. Onder toezicht van nationale overheden moet over een periode van 10 jaar een fonds opgezet worden dat 1% van de deposito's beslaat. In het voorstel zouden deze fondsen aan andere landen uitgeleend moeten worden in geval een fonds niet toereikend is. Duitse banken hebben volgens Theodoor Gilissen Bankiers echter al laten weten hier niet mee eens te zijn. De voorstellen komen in grote lijnen overeen met wat eerder gecommuniceerd is. Door de lange aanlooptijd hebben banken voldoende tijd om zich voor te bereiden. De Europese Commissie heeft berekend dat de financieringskosten als gevolg van deze regels met 5-15 bps zouden oplopen. Dit lijkt aan de lage kant, maar gezien de hogere risico-opslagen voor banken is dit al ingeprijsd. Waar de Basel 3 regels voor achtergestelde leningen met vervroegde aflossingsmogelijkheid positief waren, pakt dit voorstel negatief uit.