De bank verwacht dat deze ontwikkeling zich nog wel wat verder kan voortzetten. De markt voor bedrijfsobligaties blijft buitengewoon sterk en er worden mooie rendementen behaald.

Dat geldt zowel voor obligaties van zeer kredietwaardige bedrijven (investment grade) als voor het zogeheten high yield-segment (hoog renderende, maar risicovollere obligaties).

De mooie rendementen houden verband met de sterke balansverhoudingen van de uitgevende bedrijven en ook met de positieve economische vooruitzichten, waardoor de risico's voor faillissementen zijn afgenomen.

In de zoektocht naar rendement is er bovendien veel vraag van beleggers naar deze obligaties, hoewel er wel een verschil begint te ontstaan tussen de (interessantere) primaire markt ten opzichte van de wat achterblijvende secundaire markt.

De bank verwacht dat deze ontwikkeling zich nog wel wat verder kan voortzetten. De markt voor bedrijfsobligaties blijft buitengewoon sterk en er worden mooie rendementen behaald. Dat geldt zowel voor obligaties van zeer kredietwaardige bedrijven (investment grade) als voor het zogeheten high yield-segment (hoog renderende, maar risicovollere obligaties). De mooie rendementen houden verband met de sterke balansverhoudingen van de uitgevende bedrijven en ook met de positieve economische vooruitzichten, waardoor de risico's voor faillissementen zijn afgenomen. In de zoektocht naar rendement is er bovendien veel vraag van beleggers naar deze obligaties, hoewel er wel een verschil begint te ontstaan tussen de (interessantere) primaire markt ten opzichte van de wat achterblijvende secundaire markt.