Ten eerste is de daling van het tekort een gevolg van de zwakte van de Amerikaanse economie (de import daalt door een zwakke vraag) en niet door bijvoorbeeld een versterking van het concurrentievermogen van de Amerikaanse economie (de export daalt ook).

Belangrijker is echter dat een belangrijke steun voor de dollar de komende tijd mogelijk wegvalt en de zorgen over de overheidsfinanciën toenemen.

Afgezien van een korte periode eind vorig jaar, heeft de Amerikaanse munt lange tijd geprofiteerd van de wereldwijde recessie en de koersdalingen op de aandelenmarkten.

De dollar vervulde, zoals vaker in het verleden, de rol van veilige haven. Hoe groter de risicoaversie op de financiële markten, hoe meer de dollar opliep ten opzichte van de meeste andere valuta's.

Begin vorige week was het sentiment weer negatief, maar in de afgelopen weken hadden koersstijgingen op de aandelenmarkten een negatieve invloed op de dollarkoers.

Andere factoren speelden ook een rol, maar de ontwikkeling van de euro-dollarkoers vertoonde toch een duidelijke parallel met die op de aandelenmarkten.

Op de achtergrond speelt volgens Theodoor Gilissen Bankiers mee dat er onrust is bij veel marktpartijen over de enorme toename van de Amerikaanse staatsschuld. Daarnaast maakt men zich zorgen, zij het in mindere mate, over het gevaar van oplopende inflatie op de langere termijn.

Beide factoren zijn negatief voor de dollar. Het is terecht dat de Amerikaanse overheid nu met veel geld de economie stimuleert. Dat de rente in de VS maximaal is verlaagd is net zo begrijpelijk.

De belangrijkste les die is getrokken uit de economische malaise uit de jaren dertig is immers dat de autoriteiten zich actief moeten opstellen om een wegglijden van de economie in een depressie te voorkomen.

De enorme overheidsuitgaven drijven evenwel het begrotingstekort op en vergroten het beroep op buitenlands kapitaal. Veel andere landen beproeven hetzelfde recept, maar als het Amerikaanse begrotingstekort stijgt, heeft dat meer invloed op de kapitaalmarkt dan als een kleiner land dit laat gebeuren.

Wat de dollar kan helpen is volgens Theodoor Gilissen Bankiers dat de Amerikanen zelf meer gaan sparen. Dit gebeurt nu ook, als gevolg van de recessie. Tegelijkertijd neemt het handelstekort af.

De kans dat dit voldoende zal zijn om de dollar op peil te houden is echter klein. Het is te voorbarig om te voorspellen dat de dollar vanaf hier sterk zal verzwakken ten opzichte van de euro. Maar duidelijk is volgens Theodoor Gilissen Bankiers wel
dat de Amerikaanse munt zich in een kwetsbare positie bevindt.

Ten eerste is de daling van het tekort een gevolg van de zwakte van de Amerikaanse economie (de import daalt door een zwakke vraag) en niet door bijvoorbeeld een versterking van het concurrentievermogen van de Amerikaanse economie (de export daalt ook). Belangrijker is echter dat een belangrijke steun voor de dollar de komende tijd mogelijk wegvalt en de zorgen over de overheidsfinanciën toenemen.Afgezien van een korte periode eind vorig jaar, heeft de Amerikaanse munt lange tijd geprofiteerd van de wereldwijde recessie en de koersdalingen op de aandelenmarkten.De dollar vervulde, zoals vaker in het verleden, de rol van veilige haven. Hoe groter de risicoaversie op de financiële markten, hoe meer de dollar opliep ten opzichte van de meeste andere valuta's.Begin vorige week was het sentiment weer negatief, maar in de afgelopen weken hadden koersstijgingen op de aandelenmarkten een negatieve invloed op de dollarkoers. Andere factoren speelden ook een rol, maar de ontwikkeling van de euro-dollarkoers vertoonde toch een duidelijke parallel met die op de aandelenmarkten.Op de achtergrond speelt volgens Theodoor Gilissen Bankiers mee dat er onrust is bij veel marktpartijen over de enorme toename van de Amerikaanse staatsschuld. Daarnaast maakt men zich zorgen, zij het in mindere mate, over het gevaar van oplopende inflatie op de langere termijn. Beide factoren zijn negatief voor de dollar. Het is terecht dat de Amerikaanse overheid nu met veel geld de economie stimuleert. Dat de rente in de VS maximaal is verlaagd is net zo begrijpelijk. De belangrijkste les die is getrokken uit de economische malaise uit de jaren dertig is immers dat de autoriteiten zich actief moeten opstellen om een wegglijden van de economie in een depressie te voorkomen.De enorme overheidsuitgaven drijven evenwel het begrotingstekort op en vergroten het beroep op buitenlands kapitaal. Veel andere landen beproeven hetzelfde recept, maar als het Amerikaanse begrotingstekort stijgt, heeft dat meer invloed op de kapitaalmarkt dan als een kleiner land dit laat gebeuren.Wat de dollar kan helpen is volgens Theodoor Gilissen Bankiers dat de Amerikanen zelf meer gaan sparen. Dit gebeurt nu ook, als gevolg van de recessie. Tegelijkertijd neemt het handelstekort af. De kans dat dit voldoende zal zijn om de dollar op peil te houden is echter klein. Het is te voorbarig om te voorspellen dat de dollar vanaf hier sterk zal verzwakken ten opzichte van de euro. Maar duidelijk is volgens Theodoor Gilissen Bankiers wel dat de Amerikaanse munt zich in een kwetsbare positie bevindt.