Vanaf het begin deze maand wint ook de trendintensiteit aan kracht, terwijl de positieve krachten duidelijk de boventoon voeren. Het is het spiegelbeeld van de tweede helft februari en eerste week van maart.

Op basis van deze constatering is het erg onwaarschijnlijk dat de AEX binnenkort weer onder 230 wegzakt. Tegelijkertijd is er een bekende uitspraak over "Bull Market climbs a Wall of Worry".

De eerste twee muren die momenteel nog overwonnen moeten worden liggen op 263,95 (intraday piek 9 februari jl.) en 271,91 (6 januari jl.).

De korte termijn stijgende trend en de gunstige stand van de 'directional movement indicators' illustreren overheersende vraag, waardoor eventuele winstnemingen rond deze weerstandniveaus relatief kort van duur en beperkt van omvang zouden moeten zijn.

Alles gewikt en gewogen hebbende, lijkt volgens Theodoor Gilissen Bankiers een opwaartse uitbraak boven 272 uiteindelijk slechts een kwestie van tijd.

Op dit moment bevindt de AEX zich tussen de eerste weerstand rond 264 en eerste steun rond 247 in een consolidatiefase. Momenten van zwakte bieden tactisch beschouwd daarom uitstekende koopkansen, zo concludeert Theodoor Gilissen Bankiers.

Vanaf het begin deze maand wint ook de trendintensiteit aan kracht, terwijl de positieve krachten duidelijk de boventoon voeren. Het is het spiegelbeeld van de tweede helft februari en eerste week van maart. Op basis van deze constatering is het erg onwaarschijnlijk dat de AEX binnenkort weer onder 230 wegzakt. Tegelijkertijd is er een bekende uitspraak over "Bull Market climbs a Wall of Worry". De eerste twee muren die momenteel nog overwonnen moeten worden liggen op 263,95 (intraday piek 9 februari jl.) en 271,91 (6 januari jl.). De korte termijn stijgende trend en de gunstige stand van de 'directional movement indicators' illustreren overheersende vraag, waardoor eventuele winstnemingen rond deze weerstandniveaus relatief kort van duur en beperkt van omvang zouden moeten zijn.Alles gewikt en gewogen hebbende, lijkt volgens Theodoor Gilissen Bankiers een opwaartse uitbraak boven 272 uiteindelijk slechts een kwestie van tijd.Op dit moment bevindt de AEX zich tussen de eerste weerstand rond 264 en eerste steun rond 247 in een consolidatiefase. Momenten van zwakte bieden tactisch beschouwd daarom uitstekende koopkansen, zo concludeert Theodoor Gilissen Bankiers.