Net zoals de andere wereldwijde aandelenmarkten, had de AEX vanaf eind mei te lijden van de aankondiging door Fed-voorzitter Bernanke, dat de stimuleringsmaatregelen binnen afzienbare tijd beëindigd zouden worden.

De AEX werd echter relatief zwaar getroffen en bereikte eind juni een dieptepunt op 332,25 punten, ongeveer 3% onder het slot van 2012.

In dat licht is het herstel met 16% sindsdien alleszins redelijk te noemen. Records, zoals in de Verenigde Staten en ook voor de Duitse DAX zijn bereikt, konden in Nederland echter niet worden gerealiseerd.

Enerzijds heeft dit te maken met de herbelegging (van dividenden) in een aantal andere indices, anderzijds is de (relatief kleine) AEX wat sterker van samenstelling veranderd dan indices als de S&P-500 en de Duitse DAX.

Ook voor 2014 blijft ABN Amro over de vooruitzichten voor de aandelenmarkten.

De economische groei trekt volgens ABN Amro in alle regio's aan en dat geldt dus ook voor Europa, waar zich eindelijk de omslag van krimp naar groei voltrekt. Daarbij zijn de waarderingen in Europa volgens veel maatstaven aantrekkelijker, dan in de meeste andere regio's en zeker in de Verenigde Staten.

Net zoals de andere wereldwijde aandelenmarkten, had de AEX vanaf eind mei te lijden van de aankondiging door Fed-voorzitter Bernanke, dat de stimuleringsmaatregelen binnen afzienbare tijd beëindigd zouden worden. De AEX werd echter relatief zwaar getroffen en bereikte eind juni een dieptepunt op 332,25 punten, ongeveer 3% onder het slot van 2012. In dat licht is het herstel met 16% sindsdien alleszins redelijk te noemen. Records, zoals in de Verenigde Staten en ook voor de Duitse DAX zijn bereikt, konden in Nederland echter niet worden gerealiseerd. Enerzijds heeft dit te maken met de herbelegging (van dividenden) in een aantal andere indices, anderzijds is de (relatief kleine) AEX wat sterker van samenstelling veranderd dan indices als de S&P-500 en de Duitse DAX. Ook voor 2014 blijft ABN Amro over de vooruitzichten voor de aandelenmarkten. De economische groei trekt volgens ABN Amro in alle regio's aan en dat geldt dus ook voor Europa, waar zich eindelijk de omslag van krimp naar groei voltrekt. Daarbij zijn de waarderingen in Europa volgens veel maatstaven aantrekkelijker, dan in de meeste andere regio's en zeker in de Verenigde Staten.