*Door de aanpassingen zullen de financiële resultaten van Aegon consistenter, beter vergelijkbaar en transparanter worden.

*De nieuwe uitgangspunten zullen voor het eerst worden toegepast in de rapportage over het eerste kwartaal 2014.

*Door de invoering met terugwerkende kracht van deze twee veranderingen zal het eigen vermogen naar verwachting met EUR 2,2 miljard tot EUR 2,5 miljard afnemen per 1 januari 2014.

*Het onderliggend resultaat vóór belastingen zal naar schatting met ongeveer EUR 80 miljoen toenemen in 2014

*Door de aanpassingen zullen de financiële resultaten van Aegon consistenter, beter vergelijkbaar en transparanter worden. *De nieuwe uitgangspunten zullen voor het eerst worden toegepast in de rapportage over het eerste kwartaal 2014. *Door de invoering met terugwerkende kracht van deze twee veranderingen zal het eigen vermogen naar verwachting met EUR 2,2 miljard tot EUR 2,5 miljard afnemen per 1 januari 2014. *Het onderliggend resultaat vóór belastingen zal naar schatting met ongeveer EUR 80 miljoen toenemen in 2014