Daarnaast streeft Aegon naar verdere efficiencyverbetering door verschillende bedrijfsonderdelen die nu in Louisville (Kentucky) zijn gevestigd samen te voegen met activiteiten elders in de Verenigde Staten.

De efficiency wordt verder verbeterd door enkele administratieve functies, die nu in Cedar Rapids (Iowa) plaatsvinden,samen te voegen en uit te besteden.

Door deze maatregelen neemt het aantal medewerkers van Aegon in de Verenigde Staten de komende twee jaar met ongeveer 400 tot 500 af.

Dit komt overeen met ongeveer 5% van het totale aantal medewerkers in de Verenigde Staten. Aegon raamt de eenmalige herstructureringskosten op ongeveer USD 80 miljoen, waarvan USD 60 miljoen in het vierde kwartaal van dit jaar wordt geboekt en USD 20 miljoen in 2011.

Door het besluit de verkoop van nieuwe BOLI/COLI producten stop te zetten, verwacht Aegon een last te moeten nemen van ongeveer USD 210 miljoen.

Dit bedrag hangt samen met afschrijvingen op goodwill en andere immateriële activa. Nadat alle maatregelen zijn uitgevoerd, zullen de kostenbesparingen rond de USD 70 miljoen per jaar bedragen.

Daarnaast streeft Aegon naar verdere efficiencyverbetering door verschillende bedrijfsonderdelen die nu in Louisville (Kentucky) zijn gevestigd samen te voegen met activiteiten elders in de Verenigde Staten. De efficiency wordt verder verbeterd door enkele administratieve functies, die nu in Cedar Rapids (Iowa) plaatsvinden,samen te voegen en uit te besteden. Door deze maatregelen neemt het aantal medewerkers van Aegon in de Verenigde Staten de komende twee jaar met ongeveer 400 tot 500 af. Dit komt overeen met ongeveer 5% van het totale aantal medewerkers in de Verenigde Staten. Aegon raamt de eenmalige herstructureringskosten op ongeveer USD 80 miljoen, waarvan USD 60 miljoen in het vierde kwartaal van dit jaar wordt geboekt en USD 20 miljoen in 2011. Door het besluit de verkoop van nieuwe BOLI/COLI producten stop te zetten, verwacht Aegon een last te moeten nemen van ongeveer USD 210 miljoen. Dit bedrag hangt samen met afschrijvingen op goodwill en andere immateriële activa. Nadat alle maatregelen zijn uitgevoerd, zullen de kostenbesparingen rond de USD 70 miljoen per jaar bedragen.