Hierdoor krijgt Aegon een eenvoudiger kapitaalstructuur en behoudt het bedrijf ook onder de nieuwe Europese solvabiliteits-eisen een kapitaalbasis van hoge kwaliteit.

De Vereniging wordt door de overeenkomst in staat gesteld haar schuld aanzienlijk te reduceren.

Alle preferente aandelen zullen worden omgeruild voor contanten en gewone aandelen. De waarde van de preferente aandelen - met een boekwaarde van EUR 2,1 miljard - is bepaald op EUR 1,1 miljard.

De Vereniging ontvangt van Aegon EUR 83 miljoen aan dividend op de preferente aandelen en EUR 400 miljoen in contanten, plus het equivalent van EUR 655 miljoen in gewone aandelen.

De toename van het aantal gewone aandelen hangt af van de naar volume gewogen gemiddelde prijs van gewone aandelen Aegon op Euronext Amsterdam in de periode van 15 februari tot en met 28 februari 2013.

Het aantal uitstaande gewone aandelen neemt naar verwachting door de transactie toe met ongeveer 7%. De verwatering van de winst per aandeel blijft echter beperkt tot ongeveer 3% omdat er na de transactie geen preferent dividend meer wordt betaald.

Hierdoor krijgt Aegon een eenvoudiger kapitaalstructuur en behoudt het bedrijf ook onder de nieuwe Europese solvabiliteits-eisen een kapitaalbasis van hoge kwaliteit. De Vereniging wordt door de overeenkomst in staat gesteld haar schuld aanzienlijk te reduceren. Alle preferente aandelen zullen worden omgeruild voor contanten en gewone aandelen. De waarde van de preferente aandelen - met een boekwaarde van EUR 2,1 miljard - is bepaald op EUR 1,1 miljard. De Vereniging ontvangt van Aegon EUR 83 miljoen aan dividend op de preferente aandelen en EUR 400 miljoen in contanten, plus het equivalent van EUR 655 miljoen in gewone aandelen. De toename van het aantal gewone aandelen hangt af van de naar volume gewogen gemiddelde prijs van gewone aandelen Aegon op Euronext Amsterdam in de periode van 15 februari tot en met 28 februari 2013. Het aantal uitstaande gewone aandelen neemt naar verwachting door de transactie toe met ongeveer 7%. De verwatering van de winst per aandeel blijft echter beperkt tot ongeveer 3% omdat er na de transactie geen preferent dividend meer wordt betaald.