"De maatregelen die we hebben genomen om ons bedrijf te verbeteren, hebben in het vierde kwartaal tot goede resultaten geleid.

In de meeste van onze markten zien we een stijgende vraag van klanten naar onze producten en diensten. Vooral de pensioenverkopen in Nederland en het Verenigd Koninkrijk zijn sterk gestegen.

Ondanks de lage rentestand zijn we ook in het vierde kwartaal in staat gebleken om producten te verkopen die zowel voor onze klanten als voor Aegon waarde toevoegen.

In de Verenigde Staten hebben we ons distributienetwerk verder uitgebreid en in Spanje zijn we een belangrijke samenwerking aangegaan met één van de grootste banken. Daarnaast hebben we onze positie in Centraal- en Oost-Europa verder versterkt door overnames in Roemenië en Oekraïne.

Vorige week hebben we ook een overeenkomst met onze grootste aandeelhouder, Vereniging Aegon, bekendgemaakt om alle preferente aandelen in te trekken. Na goedkeuring van onze aandeelhouders, krijgt Aegon door deze transactie een eenvoudiger kapitaalstructuur en behoudt het bedrijf ook onder de nieuwe Europese solvabiliteitseisen een kapitaalbasis van hoge kwaliteit. Tegelijkertijd worden de gevolgen voor bestaande aandeelhouders tot een minimum beperkt.

We hebben duidelijk voortgang geboekt om het bedrijf zodanig te positioneren dat we succesvol kunnen opereren op de door ons gekozen markten. Vanwege onze sterke kapitaalpositie en kasstromen stellen we een verhoging van het slotdividend naar 11 eurocent voor."

"De maatregelen die we hebben genomen om ons bedrijf te verbeteren, hebben in het vierde kwartaal tot goede resultaten geleid. In de meeste van onze markten zien we een stijgende vraag van klanten naar onze producten en diensten. Vooral de pensioenverkopen in Nederland en het Verenigd Koninkrijk zijn sterk gestegen. Ondanks de lage rentestand zijn we ook in het vierde kwartaal in staat gebleken om producten te verkopen die zowel voor onze klanten als voor Aegon waarde toevoegen. In de Verenigde Staten hebben we ons distributienetwerk verder uitgebreid en in Spanje zijn we een belangrijke samenwerking aangegaan met één van de grootste banken. Daarnaast hebben we onze positie in Centraal- en Oost-Europa verder versterkt door overnames in Roemenië en Oekraïne. Vorige week hebben we ook een overeenkomst met onze grootste aandeelhouder, Vereniging Aegon, bekendgemaakt om alle preferente aandelen in te trekken. Na goedkeuring van onze aandeelhouders, krijgt Aegon door deze transactie een eenvoudiger kapitaalstructuur en behoudt het bedrijf ook onder de nieuwe Europese solvabiliteitseisen een kapitaalbasis van hoge kwaliteit. Tegelijkertijd worden de gevolgen voor bestaande aandeelhouders tot een minimum beperkt. We hebben duidelijk voortgang geboekt om het bedrijf zodanig te positioneren dat we succesvol kunnen opereren op de door ons gekozen markten. Vanwege onze sterke kapitaalpositie en kasstromen stellen we een verhoging van het slotdividend naar 11 eurocent voor."