Alle preferente aandelen worden ingewisseld voor EUR 400 miljoen in contanten, het equivalent van EUR 655 miljoen in gewone aandelen en EUR 83 miljoen dividend op de preferente aandelen.

Het aantal gewone aandelen dat Vereniging Aegon zal ontvangen, is gebaseerd op de naar volume gewogen gemiddelde prijs van gewone aandelen Aegon op Euronext Amsterdam in de periode van

15 februari tot en met 28 februari 2013.

De naar volume gewogen gemiddelde prijs over deze periode was EUR 4,86. Gebaseerd op deze aandelenprijs, zullen de preferente aandelen worden omgezet in 121 miljoen gewone aandelen en 566 miljoen gewone aandelen B.

Door de omzetting zal het aantal uitstaande gewone aandelen met 7% toenemen. De verwatering van de winst per aandeel wordt echter beperkt tot 3%, omdat er na de transactie geen preferent dividend meer zal worden uitgekeerd.

Alle preferente aandelen worden ingewisseld voor EUR 400 miljoen in contanten, het equivalent van EUR 655 miljoen in gewone aandelen en EUR 83 miljoen dividend op de preferente aandelen. Het aantal gewone aandelen dat Vereniging Aegon zal ontvangen, is gebaseerd op de naar volume gewogen gemiddelde prijs van gewone aandelen Aegon op Euronext Amsterdam in de periode van 15 februari tot en met 28 februari 2013. De naar volume gewogen gemiddelde prijs over deze periode was EUR 4,86. Gebaseerd op deze aandelenprijs, zullen de preferente aandelen worden omgezet in 121 miljoen gewone aandelen en 566 miljoen gewone aandelen B. Door de omzetting zal het aantal uitstaande gewone aandelen met 7% toenemen. De verwatering van de winst per aandeel wordt echter beperkt tot 3%, omdat er na de transactie geen preferent dividend meer zal worden uitgekeerd.