o Hoger onderliggend resultaat door groei, lagere kosten en gunstige marktontwikkelingen

? Onderliggend resultaat neemt met 29% toe tot EUR 447 miljoen, met name door groei, ingevoerde kostenbesparingen en gunstige aandelenmarkt en valutaontwikkelingen

? Nettowinst stijgt tot EUR 422 miljoen door hoger onderliggend resultaat, gerealiseerde winsten op beleggingen, lagere afschrijvingen en boekwinsten op verkochte bedrijfsonderdelen

? Rendement op eigen vermogen neemt toe tot 7,2%, of 8,0% op de lopende activiteiten

o Bestendige groei verkopen

? Verkoop nieuwe levensverzekeringen stijgt met 36% tot EUR 677 miljoen, door positieve ontwikkelingen in vrijwel alle markten

? Groei verkopen ziektekosten- en schadeverzekeringen met 5% tot EUR 212 miljoen

? Stortingen bedragen EUR 9,2 miljard; een stijging van 30% door aanhoudend goede verkopen van pensioenen, variable annuities en vermogensbeheermandaten

? Marktconforme waarde van de nieuwe productie neemt sterk toe tot EUR 204 miljoen door prijsaanpassingen, verbeterde marges en hogere verkopen

o Sterke kapitaalpositie en goede kasstromen

? Kernkapitaalratio van 76,7%, ruim boven de doelstelling van ten minste 75% eind 2012

? IGD solvabiliteitsratio stijgt tot 230%

? Operationele vrije kasstromen van EUR 530 miljoen

? Slotdividend van 11 eurocent per gewoon aandeel

o Hoger onderliggend resultaat door groei, lagere kosten en gunstige marktontwikkelingen ? Onderliggend resultaat neemt met 29% toe tot EUR 447 miljoen, met name door groei, ingevoerde kostenbesparingen en gunstige aandelenmarkt en valutaontwikkelingen ? Nettowinst stijgt tot EUR 422 miljoen door hoger onderliggend resultaat, gerealiseerde winsten op beleggingen, lagere afschrijvingen en boekwinsten op verkochte bedrijfsonderdelen ? Rendement op eigen vermogen neemt toe tot 7,2%, of 8,0% op de lopende activiteiten o Bestendige groei verkopen ? Verkoop nieuwe levensverzekeringen stijgt met 36% tot EUR 677 miljoen, door positieve ontwikkelingen in vrijwel alle markten ? Groei verkopen ziektekosten- en schadeverzekeringen met 5% tot EUR 212 miljoen ? Stortingen bedragen EUR 9,2 miljard; een stijging van 30% door aanhoudend goede verkopen van pensioenen, variable annuities en vermogensbeheermandaten ? Marktconforme waarde van de nieuwe productie neemt sterk toe tot EUR 204 miljoen door prijsaanpassingen, verbeterde marges en hogere verkopen o Sterke kapitaalpositie en goede kasstromen ? Kernkapitaalratio van 76,7%, ruim boven de doelstelling van ten minste 75% eind 2012 ? IGD solvabiliteitsratio stijgt tot 230% ? Operationele vrije kasstromen van EUR 530 miljoen ? Slotdividend van 11 eurocent per gewoon aandeel