De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft op 15 mei 2013 de nieuwe kapitaalstructuur goedgekeurd, waarna Aegon alle preferente aandelen heeft ingeruild voor EUR 400 miljoen in contanten, het equivalent van EUR 655 miljoen in gewone aandelen en EUR 83 miljoen dividend op de preferente aandelen.

Gebaseerd op de naar volume gewogen gemiddelde prijs van gewone aandelen Aegon op Euronext Amsterdam van EUR 4,86 die op 1 maart bekend is gemaakt, zijn de preferente aandelen omgezet in 121 miljoen gewone aandelen en 566 miljoen gewone aandelen B.

Door de omzetting heeft Vereniging Aegon in totaal 293 miljoen gewone aandelen en 566 miljoen gewone aandelen B in bezit. In totaal staan 2.086* miljoen gewone aandelen uit. De Vereniging heeft 14,7% van het stemrecht onder normale omstandigheden.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft op 15 mei 2013 de nieuwe kapitaalstructuur goedgekeurd, waarna Aegon alle preferente aandelen heeft ingeruild voor EUR 400 miljoen in contanten, het equivalent van EUR 655 miljoen in gewone aandelen en EUR 83 miljoen dividend op de preferente aandelen. Gebaseerd op de naar volume gewogen gemiddelde prijs van gewone aandelen Aegon op Euronext Amsterdam van EUR 4,86 die op 1 maart bekend is gemaakt, zijn de preferente aandelen omgezet in 121 miljoen gewone aandelen en 566 miljoen gewone aandelen B. Door de omzetting heeft Vereniging Aegon in totaal 293 miljoen gewone aandelen en 566 miljoen gewone aandelen B in bezit. In totaal staan 2.086* miljoen gewone aandelen uit. De Vereniging heeft 14,7% van het stemrecht onder normale omstandigheden.