o Sterk onderliggend resultaat; nettowinst beïnvloed door fair value items

? Onderliggend resultaat neemt toe tot EUR 478 miljoen; positief effect groei activiteiten en gunstige aandelenmarkten voor een deel teniet gedaan door herstructurering in Spanje en ongunstige wisselkoersen

? Nettowinst van EUR 243 miljoen beïnvloed door verlies op fair value items als gevolg van hogere aandelenkoersen, volatiele aandelenmarkten en stijgende rente

? Rendement op eigen vermogen bedraagt 6,7% of 7,4% exclusief de aflopende activiteiten

o Positieve trend in verkopen spaar- en pensioenproducten zet door

? Verkoop nieuwe levensverzekeringen stijgt met 21% tot EUR 520 miljoen; sterke pensioenverkopen vooral in Verenigd Koninkrijk en Nederland

? Verkoop ongevallen-, ziektekosten- en schadeverzekeringen daalt met 7% naar EUR 187 miljoen als gevolg van beëindigen van enkele distributie-overeenkomsten

? Stortingen nemen met 30% toe tot EUR 12,7 miljard; tegenover substantieel toegenomen vermogensbeheer en stortingen voor variable annuities, beleggingsfondsen en pensioenen staan lagere stortingen voor Stable Value Solutions

? Marktconforme waarde van nieuwe activiteiten neemt sterk toe tot EUR 202 miljoen als resultaat van hogere verkoopvolumes, hogere rente en verbetering van marges

o Kapitaalpositie en kasstromen blijven sterk

? IGD solvabiliteitsratio 220%, als gevolg van sterke kapitaalpositie bedrijfsonderdelen

? Kapitaaloverschot van de holding neemt toe tot EUR 1,9 miljard

? Operationele vrije kasstromen van EUR 674 miljoen; inclusief markteffect en eenmalige items van EUR 308 miljoen

? Interim-dividend verhoogd naar 11 eurocent per aandeel; verwateringseffect van dividend in aandelen wordt geneutraliseerd

o Sterk onderliggend resultaat; nettowinst beïnvloed door fair value items ? Onderliggend resultaat neemt toe tot EUR 478 miljoen; positief effect groei activiteiten en gunstige aandelenmarkten voor een deel teniet gedaan door herstructurering in Spanje en ongunstige wisselkoersen ? Nettowinst van EUR 243 miljoen beïnvloed door verlies op fair value items als gevolg van hogere aandelenkoersen, volatiele aandelenmarkten en stijgende rente ? Rendement op eigen vermogen bedraagt 6,7% of 7,4% exclusief de aflopende activiteiten o Positieve trend in verkopen spaar- en pensioenproducten zet door ? Verkoop nieuwe levensverzekeringen stijgt met 21% tot EUR 520 miljoen; sterke pensioenverkopen vooral in Verenigd Koninkrijk en Nederland ? Verkoop ongevallen-, ziektekosten- en schadeverzekeringen daalt met 7% naar EUR 187 miljoen als gevolg van beëindigen van enkele distributie-overeenkomsten ? Stortingen nemen met 30% toe tot EUR 12,7 miljard; tegenover substantieel toegenomen vermogensbeheer en stortingen voor variable annuities, beleggingsfondsen en pensioenen staan lagere stortingen voor Stable Value Solutions ? Marktconforme waarde van nieuwe activiteiten neemt sterk toe tot EUR 202 miljoen als resultaat van hogere verkoopvolumes, hogere rente en verbetering van marges o Kapitaalpositie en kasstromen blijven sterk ? IGD solvabiliteitsratio 220%, als gevolg van sterke kapitaalpositie bedrijfsonderdelen ? Kapitaaloverschot van de holding neemt toe tot EUR 1,9 miljard ? Operationele vrije kasstromen van EUR 674 miljoen; inclusief markteffect en eenmalige items van EUR 308 miljoen ? Interim-dividend verhoogd naar 11 eurocent per aandeel; verwateringseffect van dividend in aandelen wordt geneutraliseerd