Nettowinst beïnvloed door aanpassing van de economische aannames

? Onderliggend resultaat neemt met 7% toe door groei activiteiten, hogere aandelenmarkten,

gunstige sterftecijfers en aangepaste actuariële aannames; gedeeltelijk teniet gedaan door ongunstige wisselkoersen

? Fair value verlies van EUR 493 miljoen vooral door aannames voor rente en rendementen op obligatiefondsen en aandelenmarkten in lijn te brengen met huidige marktomstandigheden

? Nettowinst van EUR 227 miljoen vooral door fair value verliezen beïnvloed

? Rendement op eigen vermogen stijgt tot 9,9% door hoger onderliggend resultaat en eenmalige belastingbaten

Nettowinst beïnvloed door aanpassing van de economische aannames ? Onderliggend resultaat neemt met 7% toe door groei activiteiten, hogere aandelenmarkten, gunstige sterftecijfers en aangepaste actuariële aannames; gedeeltelijk teniet gedaan door ongunstige wisselkoersen ? Fair value verlies van EUR 493 miljoen vooral door aannames voor rente en rendementen op obligatiefondsen en aandelenmarkten in lijn te brengen met huidige marktomstandigheden ? Nettowinst van EUR 227 miljoen vooral door fair value verliezen beïnvloed ? Rendement op eigen vermogen stijgt tot 9,9% door hoger onderliggend resultaat en eenmalige belastingbaten