-Onderliggend resultaat vóór belastingen stijgt tot EUR 522 miljoen, geholpen door verbeterde financiële markten

- Afboekingen dalen tot EUR 77 miljoen, het laagste niveau in twee jaar

- Nettowinst aanzienlijk verbeterd tot EUR 413 miljoen

- Rendement op eigen vermogen bedraagt 9,7%

*Verkopen en stortingen nemen toe

- Verkoop nieuwe levensverzekeringen bedraagt EUR 590 miljoen, met name door sterke verkopen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk

- Bruto stortingen bedragen EUR 7,6 miljard, voornamelijk door hoge pensioenstortingen in Amerika

- Waarde nieuwe productie gedaald tot EUR 148 miljoen, met name door daling verkoop fixed annuities in de Verenigde Staten en direct ingaande lijfrentes in het Verenigd Koninkrijk als gevolg van eerder doorgevoerde prijsaanpassingen

*Kapitaalpositie blijft sterk

- Kapitaaloverschot boven de S&P AA-vereisten daalt tot EUR 3 miljard; hogere kapitaalvereisten door S&P doen positieve bijdrage van resultaat teniet

- Kapitaaloverschot volgens Insurance Group Directivea) bedraagt EUR 7 miljard, overeenkomend met een solvabiliteitsratio van circa 200%

- Eigen vermogen stijgt tot EUR 8,83 per gewoon aandeel

- Geen interimdividend op gewone aandelen

-Onderliggend resultaat vóór belastingen stijgt tot EUR 522 miljoen, geholpen door verbeterde financiële markten - Afboekingen dalen tot EUR 77 miljoen, het laagste niveau in twee jaar - Nettowinst aanzienlijk verbeterd tot EUR 413 miljoen - Rendement op eigen vermogen bedraagt 9,7% *Verkopen en stortingen nemen toe - Verkoop nieuwe levensverzekeringen bedraagt EUR 590 miljoen, met name door sterke verkopen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk - Bruto stortingen bedragen EUR 7,6 miljard, voornamelijk door hoge pensioenstortingen in Amerika - Waarde nieuwe productie gedaald tot EUR 148 miljoen, met name door daling verkoop fixed annuities in de Verenigde Staten en direct ingaande lijfrentes in het Verenigd Koninkrijk als gevolg van eerder doorgevoerde prijsaanpassingen *Kapitaalpositie blijft sterk - Kapitaaloverschot boven de S&P AA-vereisten daalt tot EUR 3 miljard; hogere kapitaalvereisten door S&P doen positieve bijdrage van resultaat teniet - Kapitaaloverschot volgens Insurance Group Directivea) bedraagt EUR 7 miljard, overeenkomend met een solvabiliteitsratio van circa 200% - Eigen vermogen stijgt tot EUR 8,83 per gewoon aandeel - Geen interimdividend op gewone aandelen