De Raad van Commissarissen van Aegon N.V. stelt aandeelhouders voor om Robert Dineen en Corien Wortmann-Kool te benoemen als nieuw lid van de Raad van Commissarissen, beiden voor een termijn van vier jaar.

Robert Dineen is voormalig Vice Chairman van Lincoln Financial Network en voormalig lid van de Senior Management Committee van Lincoln Financial Group.

Corien Wortmann-Kool is lid van het Europees Parlement voor het CDA/EVP en is vice-voorzitter van de EVP-fractie voor financieel, economisch en milieubeleid.

Zij zal beide functies neerleggen na de verkiezingen voor het Europees Parlement in mei van dit jaar, aangezien zij zich niet herkiesbaar stelt.

De Raad van Commissarissen van Aegon N.V. stelt aandeelhouders voor om Robert Dineen en Corien Wortmann-Kool te benoemen als nieuw lid van de Raad van Commissarissen, beiden voor een termijn van vier jaar. Robert Dineen is voormalig Vice Chairman van Lincoln Financial Network en voormalig lid van de Senior Management Committee van Lincoln Financial Group. Corien Wortmann-Kool is lid van het Europees Parlement voor het CDA/EVP en is vice-voorzitter van de EVP-fractie voor financieel, economisch en milieubeleid. Zij zal beide functies neerleggen na de verkiezingen voor het Europees Parlement in mei van dit jaar, aangezien zij zich niet herkiesbaar stelt.