De incidentele items droegen per saldo bij grotendeels door verkregen boekwinsten zodat de winst voor belasting steeg naar Eur 454 mln tegen Eur 339 mln. De nettowinst bedroeg Eur 374 mln tegen Eur 254 mln.

De nettowinst onderliggend bedroeg Eur 369 mln tegen Eur 337 mln, plus 9%, en per aandeel Eur 0,20 tegen Eur 0,18. De verkoop van nieuwe levenpolissen steeg sterk op Eur 450 mln vooral in de Verenigde Staten, meer dan compenserend voor de terugval in Nederland en Spanje.

De kapitaalratio bleef sterk met de IGD solvabiliteitsratio op 222%. De operationele kasstroom bedroeg Eur 448 mln. Het bedrijf heeft vol vertrouwen in de vooruitzichten. De rating van Theodoor Gilissen Bankiers is kopen.

De incidentele items droegen per saldo bij grotendeels door verkregen boekwinsten zodat de winst voor belasting steeg naar Eur 454 mln tegen Eur 339 mln. De nettowinst bedroeg Eur 374 mln tegen Eur 254 mln. De nettowinst onderliggend bedroeg Eur 369 mln tegen Eur 337 mln, plus 9%, en per aandeel Eur 0,20 tegen Eur 0,18. De verkoop van nieuwe levenpolissen steeg sterk op Eur 450 mln vooral in de Verenigde Staten, meer dan compenserend voor de terugval in Nederland en Spanje. De kapitaalratio bleef sterk met de IGD solvabiliteitsratio op 222%. De operationele kasstroom bedroeg Eur 448 mln. Het bedrijf heeft vol vertrouwen in de vooruitzichten. De rating van Theodoor Gilissen Bankiers is kopen.