-Nettowinst verbeterd tot EUR 145 miljoen

-Onderliggend resultaat vóór belastingen van EUR 351 miljoen; beïnvloed door lagere aandelenmarkten, als gevolg van maatregelen om risicoprofiel te verbeteren en door buitengewone lasten van EUR 66 miljoen

-Verbeterde fair value items als gevolg van verbeterde financiële markten, tenietgedaan door hedging van aandelenmarkt risico

-Lagere afboekingen van EUR 285 miljoen; gevolg van substantieel lagere afboekingen op aan Amerikaanse huizenmarkt gerelateerde activa

-Doelstelling kostenmaatregelen voor 2009 van EUR 150 miljoen bereikt

Alex Wynaendts, voorzitter Raad van Bestuur, gaf volgende toelichting:

"Aegon's versterkte kapitaalpositie, de kracht van ons distributienetwerk en het feit dat we in het derde kwartaal weer winst hebben geboekt, zijn het bewijs dat de stappen die we een jaar geleden in gang hebben gezet, de juiste waren op dat moment. Op 30 november zullen we EUR 1 miljard terugbetalen aan de Nederlandse staat, een belangrijke stap in de richting van volledige terugbetaling van de kapitaalondersteuning die Aegon vorig jaar heeft ontvangen. We zijn verheugd dat onze sterke kapitaalpositie het mogelijk maakt deze stap te zetten, terwijl wij toch een grotere kapitaalbuffer aanhouden. Dit is een noodzakelijke voorzorgsmaatregel in de huidige omstandigheden. We vinden vooral de verbeterde verkopen en nettostortingen in het derde kwartaal bemoedigend, een duidelijk teken dat de klant vertrouwen heeft in Aegon. Tevens hebben we onze doelstelling om in 2009 EUR 150 miljoen op de kosten te besparen gerealiseerd en onze gevoeligheid voor ontwikkelingen op de financiële markten verder verlaagd. Aegon verkeert vandaag de dag in een sterke positie. We zullen verder gaan met het uitvoeren van onze strategie, die ons zodanig moet positioneren dat we lange termijn mogelijkheden kunnen benutten en winstgevend kunnen groeien."

-Nettowinst verbeterd tot EUR 145 miljoen -Onderliggend resultaat vóór belastingen van EUR 351 miljoen; beïnvloed door lagere aandelenmarkten, als gevolg van maatregelen om risicoprofiel te verbeteren en door buitengewone lasten van EUR 66 miljoen -Verbeterde fair value items als gevolg van verbeterde financiële markten, tenietgedaan door hedging van aandelenmarkt risico -Lagere afboekingen van EUR 285 miljoen; gevolg van substantieel lagere afboekingen op aan Amerikaanse huizenmarkt gerelateerde activa -Doelstelling kostenmaatregelen voor 2009 van EUR 150 miljoen bereikt Alex Wynaendts, voorzitter Raad van Bestuur, gaf volgende toelichting: "Aegon's versterkte kapitaalpositie, de kracht van ons distributienetwerk en het feit dat we in het derde kwartaal weer winst hebben geboekt, zijn het bewijs dat de stappen die we een jaar geleden in gang hebben gezet, de juiste waren op dat moment. Op 30 november zullen we EUR 1 miljard terugbetalen aan de Nederlandse staat, een belangrijke stap in de richting van volledige terugbetaling van de kapitaalondersteuning die Aegon vorig jaar heeft ontvangen. We zijn verheugd dat onze sterke kapitaalpositie het mogelijk maakt deze stap te zetten, terwijl wij toch een grotere kapitaalbuffer aanhouden. Dit is een noodzakelijke voorzorgsmaatregel in de huidige omstandigheden. We vinden vooral de verbeterde verkopen en nettostortingen in het derde kwartaal bemoedigend, een duidelijk teken dat de klant vertrouwen heeft in Aegon. Tevens hebben we onze doelstelling om in 2009 EUR 150 miljoen op de kosten te besparen gerealiseerd en onze gevoeligheid voor ontwikkelingen op de financiële markten verder verlaagd. Aegon verkeert vandaag de dag in een sterke positie. We zullen verder gaan met het uitvoeren van onze strategie, die ons zodanig moet positioneren dat we lange termijn mogelijkheden kunnen benutten en winstgevend kunnen groeien."