-Onderliggend verlies vóór belastingen van EUR 22 miljoen, vooral door lagere aandelenmarkten

-Afboekingen van EUR 386 miljoen dragen bij aan nettoverlies van EUR 173 miljoen

-Verkoop nieuwe levensverzekeringen van EUR 543 miljoen; totale stortingen bedroegen EUR 8,2 miljard; nettostortingen van EUR 1,1 miljard, exclusief gegarandeerde institutionele producten

-Waarde nieuwe productie EUR 201 miljoen

-Kapitaaloverschot boven AA vereisten van EUR 2,7 miljard

-IGDa) solvabiliteitsratio van ongeveer 170%

-Kernkapitaalb) van EUR 16,4 miljard, exclusief herwaarderingsreserve aan het einde van het eerste kwartaal 2009 (EUR 7,9 miljard inclusief herwaarderingsreserve)

-Onderliggend verlies vóór belastingen van EUR 22 miljoen, vooral door lagere aandelenmarkten -Afboekingen van EUR 386 miljoen dragen bij aan nettoverlies van EUR 173 miljoen -Verkoop nieuwe levensverzekeringen van EUR 543 miljoen; totale stortingen bedroegen EUR 8,2 miljard; nettostortingen van EUR 1,1 miljard, exclusief gegarandeerde institutionele producten -Waarde nieuwe productie EUR 201 miljoen -Kapitaaloverschot boven AA vereisten van EUR 2,7 miljard -IGDa) solvabiliteitsratio van ongeveer 170% -Kernkapitaalb) van EUR 16,4 miljard, exclusief herwaarderingsreserve aan het einde van het eerste kwartaal 2009 (EUR 7,9 miljard inclusief herwaarderingsreserve)