De aflossing vindt plaats per 15 maart 2014, door terugbetaling van de hoofdsom van USD 550 miljoen en de opgebouwde rente.

Aegon's besluit om deze obligatie af te lossen ondersteunt de doelstelling om de verhouding bruto vreemd vermogen/eigen

vermogen terug te brengen binnen de bandbreedte van 26 tot 30%.

Door de aflossing verbetert deze ratio met 1,2 procentpunt en worden toekomstige rentelasten verlaagd, waardoor de vaste-kostenratio met ongeveer 0,6 punt verbetert.

De aflossing vindt plaats per 15 maart 2014, door terugbetaling van de hoofdsom van USD 550 miljoen en de opgebouwde rente. Aegon's besluit om deze obligatie af te lossen ondersteunt de doelstelling om de verhouding bruto vreemd vermogen/eigen vermogen terug te brengen binnen de bandbreedte van 26 tot 30%. Door de aflossing verbetert deze ratio met 1,2 procentpunt en worden toekomstige rentelasten verlaagd, waardoor de vaste-kostenratio met ongeveer 0,6 punt verbetert.