De aflossing vindt plaats per 15 juni 2014, door terugbetaling van de hoofdsom van USD 1.050 miljoen en de opgebouwde rente.

Aegon's besluit om deze obligatie af te lossen ondersteunt de doelstelling om de vaste-kostenratio te handhaven binnen een bandbreedte van 6 tot 8 maal.

Door de vandaag aangekondigde aflossing en de recente uitgifte van een achtergestelde lening van EUR 700 miljoen zal de vaste-kostenratio van Aegon op jaarbasis naar verwachting met 0,7 punt verbeteren.

De aflossing vindt plaats per 15 juni 2014, door terugbetaling van de hoofdsom van USD 1.050 miljoen en de opgebouwde rente. Aegon's besluit om deze obligatie af te lossen ondersteunt de doelstelling om de vaste-kostenratio te handhaven binnen een bandbreedte van 6 tot 8 maal. Door de vandaag aangekondigde aflossing en de recente uitgifte van een achtergestelde lening van EUR 700 miljoen zal de vaste-kostenratio van Aegon op jaarbasis naar verwachting met 0,7 punt verbeteren.