Kern van deze strategie is om frequenter en beter met de klanten in contact te zijn om zo te kunnen inspelen op hun brede financiële behoeften.

Alex Wynaendts en senior management uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Centraal- en Oost-Europa en van Aegon Asset Management, bespraken de plannen voor groei van de activiteiten, het centraal stellen van de klant en het creëren van een efficiënter bedrijf.

Kern van deze strategie is om frequenter en beter met de klanten in contact te zijn om zo te kunnen inspelen op hun brede financiële behoeften. Alex Wynaendts en senior management uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Centraal- en Oost-Europa en van Aegon Asset Management, bespraken de plannen voor groei van de activiteiten, het centraal stellen van de klant en het creëren van een efficiënter bedrijf.