Alle preferente aandelen met een boekwaarde van EUR 2,1 miljard worden omgeruild voor EUR 400 miljoen in contanten en EUR 655 miljoen gewone aandelen.

De reden voor de transactie is dat onder Solvency-II preferente aandelen niet tot het kernkapitaal mogen worden gerekend. Het waardeverschil wordt verklaard door het lage dividend dat de preferente aandelen uitkeren.

Door de transactie neemt het aantal gewone aandelen met 7% en verwatert de winst per aandeel met 3%. De kernkapitaalratio van AEGON zal naar verwachting uitkomen op 74%. De verzekeraar streeft naar een percentage van tenminste 75%.

De onderliggende inkomsten voor belastingen van AEGON in het vierde kwartaal kwamen uit op EUR 447 miljoen. De analisten van ABN AMRO gingen uit van EUR 459 miljoen.

De winst bedroeg EUR 422 miljoen, waar ABN Amro EUR 396 miljoen verwachtte. Het dividend is met EUR 0,11 in lijn met de verwachtingen.

Hoewel het concern goede resultaten overlegt, komen die niet door meer omzet uit verzekeringsactiviteiten maar door een goed beleggingsresultaat en minder dan verwachte afboekingen.

De analisten van ABN Amro zien de inkomsten voor AEGON dit jaar met 9% verslechteren ten opzichte van 2012. De omzet in Nederland en de Verenigde Staten staan onder druk, terwijl Spaanse joint-ventures worden beëindigd. Kostenbesparingen kunnen de daling in inkomsten niet afdoende compenseren.

ABN Amro verwacht dat de koers van het aandeel negatief zal reageren op het nieuws vanwege de verwatering van het aandelenkapitaal en de mogelijke impact van de transactie op de doelen voor 2015. Het advies van ABN Amro staat nu op verkopen.

Alle preferente aandelen met een boekwaarde van EUR 2,1 miljard worden omgeruild voor EUR 400 miljoen in contanten en EUR 655 miljoen gewone aandelen. De reden voor de transactie is dat onder Solvency-II preferente aandelen niet tot het kernkapitaal mogen worden gerekend. Het waardeverschil wordt verklaard door het lage dividend dat de preferente aandelen uitkeren. Door de transactie neemt het aantal gewone aandelen met 7% en verwatert de winst per aandeel met 3%. De kernkapitaalratio van AEGON zal naar verwachting uitkomen op 74%. De verzekeraar streeft naar een percentage van tenminste 75%. De onderliggende inkomsten voor belastingen van AEGON in het vierde kwartaal kwamen uit op EUR 447 miljoen. De analisten van ABN AMRO gingen uit van EUR 459 miljoen. De winst bedroeg EUR 422 miljoen, waar ABN Amro EUR 396 miljoen verwachtte. Het dividend is met EUR 0,11 in lijn met de verwachtingen. Hoewel het concern goede resultaten overlegt, komen die niet door meer omzet uit verzekeringsactiviteiten maar door een goed beleggingsresultaat en minder dan verwachte afboekingen. De analisten van ABN Amro zien de inkomsten voor AEGON dit jaar met 9% verslechteren ten opzichte van 2012. De omzet in Nederland en de Verenigde Staten staan onder druk, terwijl Spaanse joint-ventures worden beëindigd. Kostenbesparingen kunnen de daling in inkomsten niet afdoende compenseren. ABN Amro verwacht dat de koers van het aandeel negatief zal reageren op het nieuws vanwege de verwatering van het aandelenkapitaal en de mogelijke impact van de transactie op de doelen voor 2015. Het advies van ABN Amro staat nu op verkopen.