o Aegon behoudt sterke kapitaalpositie
- Kapitaaloverschot boven AA vereisten van EUR 2,9 miljard
- IGDa) kapitaaloverschot van EUR 5,6 miljard, overeenkomend met een solvabiliteitsratio van 183%
- NAIC RBCb) ratio van 350% voor Amerikaanse levenactiviteiten
- Kernkapitaalc) van EUR 16,2 miljard exclusief herwaarderingsreserve aan het eind van 2008
(EUR 9,1 miljard inclusief herwaarderingsreserve)
- Herwaarderingsreserve in 4e kwartaal met EUR 1,7 miljard afgenomen, als gevolg van hogere credit spreads
o Onderliggend verlies vóór belastingen van EUR 181 miljoen, vooral door versterking van de reserves en versnelde afschrijving van geactiveerde eerste kosten in de Verenigde Staten en over de gehele linie lagere beheervergoedingen
o Nettoverlies in het 4e kwartaal van EUR 1,2 miljard, inclusief een bijzondere belastinglast van
EUR 300 miljoen
o Verkoop nieuwe levensverzekeringen van EUR 598 miljoen in 4e kwartaal; totale stortingen bedroegen EUR 11,9 miljard en de netto stortingen EUR 1,7 miljard
o Waarde nieuwe productie bedroeg in het 4e kwartaal EUR 233 miljoen met een intern rendement van 16,5%

o Aegon behoudt sterke kapitaalpositie - Kapitaaloverschot boven AA vereisten van EUR 2,9 miljard - IGDa) kapitaaloverschot van EUR 5,6 miljard, overeenkomend met een solvabiliteitsratio van 183% - NAIC RBCb) ratio van 350% voor Amerikaanse levenactiviteiten - Kernkapitaalc) van EUR 16,2 miljard exclusief herwaarderingsreserve aan het eind van 2008 (EUR 9,1 miljard inclusief herwaarderingsreserve) - Herwaarderingsreserve in 4e kwartaal met EUR 1,7 miljard afgenomen, als gevolg van hogere credit spreads o Onderliggend verlies vóór belastingen van EUR 181 miljoen, vooral door versterking van de reserves en versnelde afschrijving van geactiveerde eerste kosten in de Verenigde Staten en over de gehele linie lagere beheervergoedingen o Nettoverlies in het 4e kwartaal van EUR 1,2 miljard, inclusief een bijzondere belastinglast van EUR 300 miljoen o Verkoop nieuwe levensverzekeringen van EUR 598 miljoen in 4e kwartaal; totale stortingen bedroegen EUR 11,9 miljard en de netto stortingen EUR 1,7 miljard o Waarde nieuwe productie bedroeg in het 4e kwartaal EUR 233 miljoen met een intern rendement van 16,5%