CEO Bart De Smet van Aegeas gaf volgende toelichting op de kwartaalcijfers : "De uitzonderlijke groei van onze partenariaten in Azië droeg bij aan een over de gehele linie sterke commerciële prestatie in het eerste kwartaal. Over het gehele jaar verwachten wij een premie-inkomen dat uitstijgt boven dat van 2009, al zullen de groeipercentages onder die van het eerste kwartaal liggen. De financiële resultaten van onze Levenactiviteiten bleven solide en waren in lijn met voorgaande kwartalen. Onze Niet-Levenactiviteiten bleven onder invloed staan van extreme en ongunstige weersomstandigheden."

Ondanks de aanvankelijk positieve effecten van de tariefsverhogingen zal het enige tijd duren voor het volledige effect van de corrigerende maatregelen merkbaar wordt. Het totale nettoresultaat van Verzekeringen verviervoudigde in vergelijking met vorig jaar. Het totale nettoresultaat voor de Groep was negatief als gevolg van volatiliteit bij Algemeen, gelinkt aan zaken uit het verleden.

De Smet: "We hebben ook stappen ondernomen om de structuur van de maatschappij te vereenvoudigen met de aankondiging van de vereffening van Fortis Brussels. Het positieve belastingeffect zal zichtbaar worden in het tweede kwartaal, maar belangrijker nog is dat het ook zal leiden tot hogere potentiële rendementen voor de aandeelhouders op de calloptie op de BNP Paribas aandelen."

In lijn met eerdere aankondigingen heeft Ageas extra initiatieven genomen om de risicoconcentratie bij overheidsobligaties aan te passen.

De Smet: "We hebben onze positie in Zuid-Europese obligaties vanaf 1 januari met 4 miljard euro teruggebracht en de opbrengst belegd in andere vastrentende waarden. Ageas zal doorgaan met het beheer van haar beleggingsportefeuille in overeenstemming met haar algemene beleggingsstrategie.

CEO Bart De Smet van Aegeas gaf volgende toelichting op de kwartaalcijfers : "De uitzonderlijke groei van onze partenariaten in Azië droeg bij aan een over de gehele linie sterke commerciële prestatie in het eerste kwartaal. Over het gehele jaar verwachten wij een premie-inkomen dat uitstijgt boven dat van 2009, al zullen de groeipercentages onder die van het eerste kwartaal liggen. De financiële resultaten van onze Levenactiviteiten bleven solide en waren in lijn met voorgaande kwartalen. Onze Niet-Levenactiviteiten bleven onder invloed staan van extreme en ongunstige weersomstandigheden." Ondanks de aanvankelijk positieve effecten van de tariefsverhogingen zal het enige tijd duren voor het volledige effect van de corrigerende maatregelen merkbaar wordt. Het totale nettoresultaat van Verzekeringen verviervoudigde in vergelijking met vorig jaar. Het totale nettoresultaat voor de Groep was negatief als gevolg van volatiliteit bij Algemeen, gelinkt aan zaken uit het verleden. De Smet: "We hebben ook stappen ondernomen om de structuur van de maatschappij te vereenvoudigen met de aankondiging van de vereffening van Fortis Brussels. Het positieve belastingeffect zal zichtbaar worden in het tweede kwartaal, maar belangrijker nog is dat het ook zal leiden tot hogere potentiële rendementen voor de aandeelhouders op de calloptie op de BNP Paribas aandelen." In lijn met eerdere aankondigingen heeft Ageas extra initiatieven genomen om de risicoconcentratie bij overheidsobligaties aan te passen. De Smet: "We hebben onze positie in Zuid-Europese obligaties vanaf 1 januari met 4 miljard euro teruggebracht en de opbrengst belegd in andere vastrentende waarden. Ageas zal doorgaan met het beheer van haar beleggingsportefeuille in overeenstemming met haar algemene beleggingsstrategie.