Aedifica heeft, in de huidige context van economische crisis, op operationeel vlak een goed eerste semester 2009/2010 gekend. De bezettingsgraad voor het niet gemeubelde deel van de portefeuille bedraagt 96,6%, wat licht hoger is dan het niveau op 30 juni en op 30 september 2009.

De bezettingsgraad voor het gemeubelde deel van de portefeuille (79,2%) valt uiteraard niet te vergelijken met het recordniveau voor de crisis op 31 december 2008 (91,2%), maar kent een stijging ten opzichte van het niveau op 30 september 2009.

De huurinkomsten, de exploitatiemarge en het netto resultaat (vóór de impact van non cash elementen als gevolg van de toepassing van de boekhoudkundige normen IAS 39 en IAS 40) liggen voor het eerste semester van het boekjaar 2009/2010 hoger dan de vooruitzichten.

De lichte daling van de huurinkomsten (-3%) ten opzichte van 31 december 2008 heeft zich niet weerspiegeld in het operationeel resultaat (vóór resultaat op de portefeuille), dat stabiel is gebleven op 8,1 miljoen € (zijnde een exploitatiemarge van 72% ten opzichte van 70% in december 2008) dankzij een efficiënt kostenbeheer.

Het netto resultaat, inclusief de impact van non cash elementen als gevolg van de toepassing van de boekhoudkundige normen IAS 39 en IAS 40, is opnieuw positief.

De goede operationele prestaties van het eerste semester ten opzichte van de vooruitzichten, voorspellen niet noodzakelijk gelijkaardige prestaties in het tweede semester.

De vooruitzichten voor het dividend van het lopende boekjaar, zoals gepubliceerd in het jaarlijks financieel verslag 2008/2009, blijven onveranderd: 1,80 € bruto per aandeel, dat dus stabiel is ten opzichte van het dividend uitgekeerd met betrekking tot het vorige boekjaar.

Aedifica heeft, in de huidige context van economische crisis, op operationeel vlak een goed eerste semester 2009/2010 gekend. De bezettingsgraad voor het niet gemeubelde deel van de portefeuille bedraagt 96,6%, wat licht hoger is dan het niveau op 30 juni en op 30 september 2009. De bezettingsgraad voor het gemeubelde deel van de portefeuille (79,2%) valt uiteraard niet te vergelijken met het recordniveau voor de crisis op 31 december 2008 (91,2%), maar kent een stijging ten opzichte van het niveau op 30 september 2009. De huurinkomsten, de exploitatiemarge en het netto resultaat (vóór de impact van non cash elementen als gevolg van de toepassing van de boekhoudkundige normen IAS 39 en IAS 40) liggen voor het eerste semester van het boekjaar 2009/2010 hoger dan de vooruitzichten. De lichte daling van de huurinkomsten (-3%) ten opzichte van 31 december 2008 heeft zich niet weerspiegeld in het operationeel resultaat (vóór resultaat op de portefeuille), dat stabiel is gebleven op 8,1 miljoen € (zijnde een exploitatiemarge van 72% ten opzichte van 70% in december 2008) dankzij een efficiënt kostenbeheer. Het netto resultaat, inclusief de impact van non cash elementen als gevolg van de toepassing van de boekhoudkundige normen IAS 39 en IAS 40, is opnieuw positief. De goede operationele prestaties van het eerste semester ten opzichte van de vooruitzichten, voorspellen niet noodzakelijk gelijkaardige prestaties in het tweede semester. De vooruitzichten voor het dividend van het lopende boekjaar, zoals gepubliceerd in het jaarlijks financieel verslag 2008/2009, blijven onveranderd: 1,80 € bruto per aandeel, dat dus stabiel is ten opzichte van het dividend uitgekeerd met betrekking tot het vorige boekjaar.