Alle sites zullen, rechtstreeks of via exclusief gecontroleerde entiteiten, verder uitgebaat worden door de groep Soprim@.

Deze acquisitie werd gerealiseerd aan een initiële aanschaffingswaarde van 23 miljoen €3, en voorziet tevens belangrijke bouw, uitbreidings- en/of renovatiewerken voor een investeringsbudget van ca 50 miljoen €

Het initiële huurrendement voor deze operatie bedraagt ongeveer 6%.

Alle sites zullen, rechtstreeks of via exclusief gecontroleerde entiteiten, verder uitgebaat worden door de groep Soprim@. Deze acquisitie werd gerealiseerd aan een initiële aanschaffingswaarde van 23 miljoen €3, en voorziet tevens belangrijke bouw, uitbreidings- en/of renovatiewerken voor een investeringsbudget van ca 50 miljoen € Het initiële huurrendement voor deze operatie bedraagt ongeveer 6%.