-de acquisitie van een portefeuille van 5 bestaande gebouwen, m.n. 4 woonzorgcentra en 1 serviceflatgebouw in Vlaams-Brabant;

-de renovatie en /of uitbreiding van 4 van deze 5 sites; en

-de bouw van 1 nieuw woonzorgcentrum in Wemmel (Vlaams-Brabant).

-alle sites worden uitgebaat door de groep Soprim@

-initiële aanschaffingswaarde van bestaande gebouwen en terreinen van 23 miljoen €

-maximum bijkomend investeringsbudget van ca. 50 miljoen € voor de renovatie-, uitbreidings- en nieuwbouwplannen

-triple net rendement van ca 6 % op basis van lange termijn overeenkomsten

-de acquisitie van een portefeuille van 5 bestaande gebouwen, m.n. 4 woonzorgcentra en 1 serviceflatgebouw in Vlaams-Brabant; -de renovatie en /of uitbreiding van 4 van deze 5 sites; en -de bouw van 1 nieuw woonzorgcentrum in Wemmel (Vlaams-Brabant). -alle sites worden uitgebaat door de groep Soprim@ -initiële aanschaffingswaarde van bestaande gebouwen en terreinen van 23 miljoen € -maximum bijkomend investeringsbudget van ca. 50 miljoen € voor de renovatie-, uitbreidings- en nieuwbouwplannen -triple net rendement van ca 6 % op basis van lange termijn overeenkomsten