De aanschaffingswaarde bedraagt 3 miljoen €. De operatie werd uitgevoerd via de acquisitie, in speciën, van 100% van de aandelen van de "SCRL Seniorerie La Pairelle" (eigenaar van de gebouwen en de terreinen).

De groep Armonea zal de uitbating van het rustoord (51 vergunde bedden) blijven verzekeren. Het rustoord wordt ter beschikking gesteld van een vennootschap van de groep Armonea via een nieuwe erfpachtovereenkomst met een "triple net"3-karakter van 27 jaar (+ optie tot verlenging in hoofde van de erfpachter).

Deze erfpachtovereenkomst genereert een initieel rendement van 6,3%. Armonea verwerft een aankoopoptie aan marktwaarde die aan het einde van de erfpacht kan gelicht worden.

Aedifica voorziet tevens een budget van 7 miljoen € voor de renovatie-en uitbreidingswerken. Deze zullen het aantal bedden ten minste verdubbelen. De bijkomende huurgelden ten laste van Armonea zullen 6,3% van de investering bedragen (vanaf de datum van voorlopige oplevering van de werken, die
nog niet vastgelegd is).

De aanschaffingswaarde bedraagt 3 miljoen €. De operatie werd uitgevoerd via de acquisitie, in speciën, van 100% van de aandelen van de "SCRL Seniorerie La Pairelle" (eigenaar van de gebouwen en de terreinen).De groep Armonea zal de uitbating van het rustoord (51 vergunde bedden) blijven verzekeren. Het rustoord wordt ter beschikking gesteld van een vennootschap van de groep Armonea via een nieuwe erfpachtovereenkomst met een "triple net"3-karakter van 27 jaar (+ optie tot verlenging in hoofde van de erfpachter).Deze erfpachtovereenkomst genereert een initieel rendement van 6,3%. Armonea verwerft een aankoopoptie aan marktwaarde die aan het einde van de erfpacht kan gelicht worden.Aedifica voorziet tevens een budget van 7 miljoen € voor de renovatie-en uitbreidingswerken. Deze zullen het aantal bedden ten minste verdubbelen. De bijkomende huurgelden ten laste van Armonea zullen 6,3% van de investering bedragen (vanaf de datum van voorlopige oplevering van de werken, die nog niet vastgelegd is).