- Huurinkomsten hoger dan de vooruitzichten en quasi stabiel ten opzichte van dezelfde periode van het vorige boekjaar (-2%)

- Reële waarde van de vastgoedbeleggingen in exploitatie2 van 351 miljoen €, stabiel ten opzichte van 30 juni 2009

- Dividendvooruitzicht onveranderd voor het lopende boekjaar (1,80 € netto per aandeel)

De raad van bestuur blijft met zeer grote aandacht de evolutie van de economische en financiële context volgen, alsook de eventuele invloeden ervan op de activiteiten van de vennootschap.

In het huidige economische klimaat zijn de fundamentals van Aedifica de volgende:

- De diversificatie in drie strategische investeringssegmenten (residentiële of gemengde gebouwen in stedelijke centra, gebouwen met gemeubelde appartementen en huisvesting voor senioren) laat Aedifica toe zich aan te passen aan de opportuniteiten van de markt en aan de evolutie van de economische conjunctuur. Dankzij haar investeringen in huisvesting voor senioren geniet ze van geïndexeerde lange termijn huurinkomsten die hoge netto rendementen genereren. De gemiddelde residuele duur van al haar huurovereenkomsten bedraagt 16 jaar, wat Aedifica een zeer goed zicht geeft op haar toekomstige inkomsten.

- Met een schuldgraad van 48% op 30 september 2009 (lager dan die op 30 juni 2009 en ver onder het wettelijke maximum van 65% dat aan vastgoedbevaks opgelegd wordt) geniet Aedifica van een goede solvabiliteit.

De externe financiering van de vastgoedportefeuille met inbegrip van de lopende projecten is verzekerd door twee kredietlijnen die werden afgesloten met een club van 4 banken. Samen bedragen ze 210 miljoen €. Deze kredietlijnen vervallen in 2011: Aedifica is dus tot dan gevrijwaard van het risico van herfinanciering in de huidige marktomstandigheden.

De vooruitzichten voor het dividend van het lopende boekjaar, zoals gepubliceerd in het jaarlijks financieel verslag 2008/2009 blijven onveranderd: 1,80 € per aandeel (vrijgesteld van roerende voorheffing), dit is stabiel in vergelijking met het dividend uitgekeerd met betrekking tot het vorige boekjaar.

- Huurinkomsten hoger dan de vooruitzichten en quasi stabiel ten opzichte van dezelfde periode van het vorige boekjaar (-2%) - Reële waarde van de vastgoedbeleggingen in exploitatie2 van 351 miljoen €, stabiel ten opzichte van 30 juni 2009 - Dividendvooruitzicht onveranderd voor het lopende boekjaar (1,80 € netto per aandeel) De raad van bestuur blijft met zeer grote aandacht de evolutie van de economische en financiële context volgen, alsook de eventuele invloeden ervan op de activiteiten van de vennootschap. In het huidige economische klimaat zijn de fundamentals van Aedifica de volgende: - De diversificatie in drie strategische investeringssegmenten (residentiële of gemengde gebouwen in stedelijke centra, gebouwen met gemeubelde appartementen en huisvesting voor senioren) laat Aedifica toe zich aan te passen aan de opportuniteiten van de markt en aan de evolutie van de economische conjunctuur. Dankzij haar investeringen in huisvesting voor senioren geniet ze van geïndexeerde lange termijn huurinkomsten die hoge netto rendementen genereren. De gemiddelde residuele duur van al haar huurovereenkomsten bedraagt 16 jaar, wat Aedifica een zeer goed zicht geeft op haar toekomstige inkomsten. - Met een schuldgraad van 48% op 30 september 2009 (lager dan die op 30 juni 2009 en ver onder het wettelijke maximum van 65% dat aan vastgoedbevaks opgelegd wordt) geniet Aedifica van een goede solvabiliteit. De externe financiering van de vastgoedportefeuille met inbegrip van de lopende projecten is verzekerd door twee kredietlijnen die werden afgesloten met een club van 4 banken. Samen bedragen ze 210 miljoen €. Deze kredietlijnen vervallen in 2011: Aedifica is dus tot dan gevrijwaard van het risico van herfinanciering in de huidige marktomstandigheden. De vooruitzichten voor het dividend van het lopende boekjaar, zoals gepubliceerd in het jaarlijks financieel verslag 2008/2009 blijven onveranderd: 1,80 € per aandeel (vrijgesteld van roerende voorheffing), dit is stabiel in vergelijking met het dividend uitgekeerd met betrekking tot het vorige boekjaar.