De netto blootstelling bedraagt nu 11,9 mld EUR waarvan 8,7 mld EUR CDO's. 80% hiervan heeft betrekking op afgeleide producten op bedrijfsleningen. 15% betreft residentiële kredieten in de VS.

Daarnaast heeft KBC nog een ABS (verpakte schulden of asset backed securities) portefeuille van 6,05 mld EUR. Hier werd minder dan 10% op afgeschreven. Sommige analisten vrezen dat het in de loop van 2009 tot bijkomende afschrijvingen komt.

Het probleem is dat de eerste CDO's pas in 2015 aflopen. Het zal dus nog enkele jaren duren vooraleer de echte schade kan vastgesteld worden. Momenteel gaat het in grote mate om "niet-kaskosten".

Tot slot heeft KBC naar schatting een blootstelling van 1,5 mld EUR op monoline verzekeraars zoals Ambac en MBIA. Hierop is 40% afgeschreven. Ondanks de moeilijke marktomstandigheden kan KBC nog steeds bogen op een sterke solvabiliteit en liquiditeit.

Helaas is de kapitaalinjectie van 3,5 mld EUR door de Belgische staat een peperdure zaak, waarbij de markt een winstverwatering van 26% verrekent.

Bovendien wordt 2009 zeer uitdagend: een lagere kredietgroei, fors hogere kredietkosten (1 à 1,2 mld EUR of 60 à 70 basispunten op een leningenportefeuille van afgerond 175 mld EUR), lagere trading- en commissie-inkomsten.

Dit kan niet goedgemaakt worden door de besparingen, die 150 mln EUR zouden opleveren. De winstverwachting voor 2009 werd verlaagd tot 3,60 EUR per aandeel. Er wordt geen dividend uitgekeerd.

In afwachting van de publicatie van de jaarresultaten op 12 februari verlaagt SG Private Banking het advies tot houden. De bank neemt KBC uit de Stocks to Buy.

De netto blootstelling bedraagt nu 11,9 mld EUR waarvan 8,7 mld EUR CDO's. 80% hiervan heeft betrekking op afgeleide producten op bedrijfsleningen. 15% betreft residentiële kredieten in de VS. Daarnaast heeft KBC nog een ABS (verpakte schulden of asset backed securities) portefeuille van 6,05 mld EUR. Hier werd minder dan 10% op afgeschreven. Sommige analisten vrezen dat het in de loop van 2009 tot bijkomende afschrijvingen komt. Het probleem is dat de eerste CDO's pas in 2015 aflopen. Het zal dus nog enkele jaren duren vooraleer de echte schade kan vastgesteld worden. Momenteel gaat het in grote mate om "niet-kaskosten". Tot slot heeft KBC naar schatting een blootstelling van 1,5 mld EUR op monoline verzekeraars zoals Ambac en MBIA. Hierop is 40% afgeschreven. Ondanks de moeilijke marktomstandigheden kan KBC nog steeds bogen op een sterke solvabiliteit en liquiditeit. Helaas is de kapitaalinjectie van 3,5 mld EUR door de Belgische staat een peperdure zaak, waarbij de markt een winstverwatering van 26% verrekent. Bovendien wordt 2009 zeer uitdagend: een lagere kredietgroei, fors hogere kredietkosten (1 à 1,2 mld EUR of 60 à 70 basispunten op een leningenportefeuille van afgerond 175 mld EUR), lagere trading- en commissie-inkomsten. Dit kan niet goedgemaakt worden door de besparingen, die 150 mln EUR zouden opleveren. De winstverwachting voor 2009 werd verlaagd tot 3,60 EUR per aandeel. Er wordt geen dividend uitgekeerd. In afwachting van de publicatie van de jaarresultaten op 12 februari verlaagt SG Private Banking het advies tot houden. De bank neemt KBC uit de Stocks to Buy.