De bruto winstmarge bedroeg 6,7%, lager dan de door ASML voorspelde 8%. Voor de verslechtering in 4kw08 lag deze marge op een niveau rond de 40%. Het nettoverlies komt uit op Eur 117 mln of - Eur 0,27 per aandeel.

Er zijn echter verschillende positieve punten te noemen. Ten eerste had ASML een positieve kasstroom in dit verliesgevende kwartaal. Dit kwam met name door een sterke afname in het werkkapitaal.

De netto operationele kasstroom bedroeg Eur 82 mln. Ten tweede is ASML volgens Theodoor Gilissen Bankiers een stuk positiever in de gegeven vooruitzichten. Het verwacht een stijging van de omzet van 20% in het tweede kwartaal.

Ook ziet het management de kwartaalomzet in het tweede helft van dit jaar stijgen tot Eur 400 - 500 mln. Als gevolg van de verbeterde vooruitzichten plaatst Theodoor Gilissen Bankiers ASML Under Review.

De bruto winstmarge bedroeg 6,7%, lager dan de door ASML voorspelde 8%. Voor de verslechtering in 4kw08 lag deze marge op een niveau rond de 40%. Het nettoverlies komt uit op Eur 117 mln of - Eur 0,27 per aandeel. Er zijn echter verschillende positieve punten te noemen. Ten eerste had ASML een positieve kasstroom in dit verliesgevende kwartaal. Dit kwam met name door een sterke afname in het werkkapitaal. De netto operationele kasstroom bedroeg Eur 82 mln. Ten tweede is ASML volgens Theodoor Gilissen Bankiers een stuk positiever in de gegeven vooruitzichten. Het verwacht een stijging van de omzet van 20% in het tweede kwartaal. Ook ziet het management de kwartaalomzet in het tweede helft van dit jaar stijgen tot Eur 400 - 500 mln. Als gevolg van de verbeterde vooruitzichten plaatst Theodoor Gilissen Bankiers ASML Under Review.