Ongetwijfeld zullen de aandelenmarkten een substantieel deel van het 'risicobudget' aantrekken dat beleggers bereid zijn in te zetten, zelfs als we ons opnieuw schrap moeten zetten voor roerige tijden.

Per slot van rekening bieden aandelen nog altijd waarde. Maar welke sectoren bieden de beste waarde?

Ad van Tiggelen (ING): "Terugkijkend op de afgelopen jaren kunnen we constateren dat de voorkeur van beleggers in 2008 had moeten uitgaan naar defensieve sectoren (zoals voedingsmiddelen en farmaceutische bedrijven, etc.) en in 2009 en 2010 naar cyclische sectoren (zoals industriële ondernemingen en grondstoffen). Vorig jaar waren defensieve namen weer geliefd, aangezien de economische groei werd afgeremd door de schuldencrisis. Hoe moeten beleggers zich in 2012 positioneren? Moeten ze hun geld nogmaals op de winnaars van 2011 inzetten of hopen op een herstel van de conjunctuurgevoelige bedrijven? Wij verwachten niet dat het onderscheid tussen defensieve en cyclische sectoren in 2012 net zo eenduidig zal zijn als in voorgaande jaren. De reden voor die veronderstelling is tweevoudig. Ten eerste lijkt geen van beide categorieën bijzonder over- of ondergewaardeerd in historisch opzicht, behalve misschien de sector voeding en dranken, die vrij duur oogt. Ten tweede denken wij niet dat de economische ontwikkelingen in 2012 voor dusdanige verrassingen zullen zorgen - in positieve óf negatieve zin - dat beleggers opnieuw een voorkeur zullen tonen voor veilige toevluchtsoorden of risicovolle posities."

Ongetwijfeld zullen de aandelenmarkten een substantieel deel van het 'risicobudget' aantrekken dat beleggers bereid zijn in te zetten, zelfs als we ons opnieuw schrap moeten zetten voor roerige tijden. Per slot van rekening bieden aandelen nog altijd waarde. Maar welke sectoren bieden de beste waarde? Ad van Tiggelen (ING): "Terugkijkend op de afgelopen jaren kunnen we constateren dat de voorkeur van beleggers in 2008 had moeten uitgaan naar defensieve sectoren (zoals voedingsmiddelen en farmaceutische bedrijven, etc.) en in 2009 en 2010 naar cyclische sectoren (zoals industriële ondernemingen en grondstoffen). Vorig jaar waren defensieve namen weer geliefd, aangezien de economische groei werd afgeremd door de schuldencrisis. Hoe moeten beleggers zich in 2012 positioneren? Moeten ze hun geld nogmaals op de winnaars van 2011 inzetten of hopen op een herstel van de conjunctuurgevoelige bedrijven? Wij verwachten niet dat het onderscheid tussen defensieve en cyclische sectoren in 2012 net zo eenduidig zal zijn als in voorgaande jaren. De reden voor die veronderstelling is tweevoudig. Ten eerste lijkt geen van beide categorieën bijzonder over- of ondergewaardeerd in historisch opzicht, behalve misschien de sector voeding en dranken, die vrij duur oogt. Ten tweede denken wij niet dat de economische ontwikkelingen in 2012 voor dusdanige verrassingen zullen zorgen - in positieve óf negatieve zin - dat beleggers opnieuw een voorkeur zullen tonen voor veilige toevluchtsoorden of risicovolle posities."