Ad Van Tiggelen (ING): "Helaas wordt dit scenario onvoldoende gecommuniceerd aan en begrepen door de kiezers. In het noorden groeit de aversie onder de bevolking tegen het 'subsidiëren' van het zuiden, en in het zuiden groeit de aversie onder de bevolking tegen de bezuinigingsmaatregelen. Sentimenten overstemmen de rede. De Grieken die nu tegen de noodzakelijke bezuinigingen protesteren, beseffen niet dat Griekenland een derdewereldland kan worden als de drachme weer moet worden ingevoerd. De pijnlijke waarheid is dat we allemaal deel uitmaken van een vergrijzende samenleving die onderdeel is van een geglobaliseerde wereld. Het kille darwinisme werpt een steeds langere schaduw over onze knusse naoorlogse welvaartsmaatschappijen."

Ad Van Tiggelen (ING): "Helaas wordt dit scenario onvoldoende gecommuniceerd aan en begrepen door de kiezers. In het noorden groeit de aversie onder de bevolking tegen het 'subsidiëren' van het zuiden, en in het zuiden groeit de aversie onder de bevolking tegen de bezuinigingsmaatregelen. Sentimenten overstemmen de rede. De Grieken die nu tegen de noodzakelijke bezuinigingen protesteren, beseffen niet dat Griekenland een derdewereldland kan worden als de drachme weer moet worden ingevoerd. De pijnlijke waarheid is dat we allemaal deel uitmaken van een vergrijzende samenleving die onderdeel is van een geglobaliseerde wereld. Het kille darwinisme werpt een steeds langere schaduw over onze knusse naoorlogse welvaartsmaatschappijen."