Ad van Tiggelen (ING): "Tegelijkertijd hebben de markten impliciet hun 'fiat' aan de Amerikaanse beleidsvormers gegeven om ook in 2012 de economie te blijven stimuleren. Dit kan de VS helpen een recessie te voorkomen, ook al zal de groei zeer bescheiden blijven. Opkomende markten lijken er nog altijd redelijk goed voor te staan, waarbij de negatieve effecten van tragere groei mogelijk zullen worden gecompenseerd door de positieve impulsen van renteverlagingen."

Het hiervoor beschreven scenario, dat zal leiden tot een gematigde afname van de winsten in ontwikkelde markten en bescheiden winstgroei in de opkomende markten, is volgens van Tiggelen grotendeels ingeprijsd in de huidige aandelenwaarderingen.

Gezien de lage verwachtingen kunnen de ontwikkelingen evengoed positief als negatief verassen. Binnen dit scenario geloven wij dat de aandelenkoersen beperkte op- of neerwaartse risico's hebben, waardoor dividenden een belangrijke factor blijven in het totale rendementsplaatje.

Ad van Tiggelen: "Waar gaat onze voorkeur dan naar uit? Wij prefereren beleggingen in grote, internationale ondernemingen met goede toegang tot de kapitaalmarkten en een redelijk dividendrendement. Dit betekent dat wij een voorkeur hebben voor energieaandelen (met name grote oliemaatschappijen) en farmaceutische en levensmiddelenbedrijven vanwege hun dividenden en voor toonaangevende technologiebedrijven vanwege hun groei. De hoge dividenden van (Europese) telecommunicatie- en nutsbedrijven moeten met enige terughoudendheid worden betracht, gegeven de twijfels over hun duurzaamheid. Financiële waarden en cyclische aandelen zouden het meest profiteren van een "definitieve" oplossing van de eurocrisis, maar een geleidelijke ontwikkeling met de nodige ups en downs lijkt ons meer waarschijnlijk."

Ad van Tiggelen (ING): "Tegelijkertijd hebben de markten impliciet hun 'fiat' aan de Amerikaanse beleidsvormers gegeven om ook in 2012 de economie te blijven stimuleren. Dit kan de VS helpen een recessie te voorkomen, ook al zal de groei zeer bescheiden blijven. Opkomende markten lijken er nog altijd redelijk goed voor te staan, waarbij de negatieve effecten van tragere groei mogelijk zullen worden gecompenseerd door de positieve impulsen van renteverlagingen." Het hiervoor beschreven scenario, dat zal leiden tot een gematigde afname van de winsten in ontwikkelde markten en bescheiden winstgroei in de opkomende markten, is volgens van Tiggelen grotendeels ingeprijsd in de huidige aandelenwaarderingen. Gezien de lage verwachtingen kunnen de ontwikkelingen evengoed positief als negatief verassen. Binnen dit scenario geloven wij dat de aandelenkoersen beperkte op- of neerwaartse risico's hebben, waardoor dividenden een belangrijke factor blijven in het totale rendementsplaatje. Ad van Tiggelen: "Waar gaat onze voorkeur dan naar uit? Wij prefereren beleggingen in grote, internationale ondernemingen met goede toegang tot de kapitaalmarkten en een redelijk dividendrendement. Dit betekent dat wij een voorkeur hebben voor energieaandelen (met name grote oliemaatschappijen) en farmaceutische en levensmiddelenbedrijven vanwege hun dividenden en voor toonaangevende technologiebedrijven vanwege hun groei. De hoge dividenden van (Europese) telecommunicatie- en nutsbedrijven moeten met enige terughoudendheid worden betracht, gegeven de twijfels over hun duurzaamheid. Financiële waarden en cyclische aandelen zouden het meest profiteren van een "definitieve" oplossing van de eurocrisis, maar een geleidelijke ontwikkeling met de nodige ups en downs lijkt ons meer waarschijnlijk."