Ad Van Tiggelen (ING): "Een andere mogelijkheid is een grootschalige emissie van euro-obligaties (Eurobonds), wat de financieringskosten voor het zuiden zou verlagen, maar voor het noorden juist iets verhogen. Beide opties bieden een geloofwaardig antwoord op de eurocrisis, maar overeenstemming hierover en de implementatie ervan zijn tijdrovend. Intussen zal de ECB tijd moeten blijven winnen door het verlengen van onbeperkte liquiditeitsverschaffing aan het bankwezen en verdere aankopen van obligaties."

Op dit moment is het volgens ons voor beleggers niet zinvol om contrair te zijn door aandelen te verkopen en staatsobligaties te kopen. Van Tiggelen: "Dat kan later in het jaar echter veranderen. In de loop van het jaar kan het risico van tegenvallende winstcijfers toenemen en kan het stimuleringsbeleid afzwakken. Het is bijv. de vraag of de VS hun beleid van kwantitatieve verruiming (geld bijdrukken) ook na juli volhouden. Het is ook twijfelachtig of westerse centrale banken de rentetarieven het gehele jaar op een historisch laag niveau houden. Wij denken dat de ECB weleens de eerste kan zijn die de rente verhoogt, mogelijk al eind dit jaar. Afsluitend kunnen we stellen dat het heel goed mogelijk is dat de beste rendementskansen voor aandelen in 2011 in de eerste helft van het jaar liggen."

Ad Van Tiggelen (ING): "Een andere mogelijkheid is een grootschalige emissie van euro-obligaties (Eurobonds), wat de financieringskosten voor het zuiden zou verlagen, maar voor het noorden juist iets verhogen. Beide opties bieden een geloofwaardig antwoord op de eurocrisis, maar overeenstemming hierover en de implementatie ervan zijn tijdrovend. Intussen zal de ECB tijd moeten blijven winnen door het verlengen van onbeperkte liquiditeitsverschaffing aan het bankwezen en verdere aankopen van obligaties." Op dit moment is het volgens ons voor beleggers niet zinvol om contrair te zijn door aandelen te verkopen en staatsobligaties te kopen. Van Tiggelen: "Dat kan later in het jaar echter veranderen. In de loop van het jaar kan het risico van tegenvallende winstcijfers toenemen en kan het stimuleringsbeleid afzwakken. Het is bijv. de vraag of de VS hun beleid van kwantitatieve verruiming (geld bijdrukken) ook na juli volhouden. Het is ook twijfelachtig of westerse centrale banken de rentetarieven het gehele jaar op een historisch laag niveau houden. Wij denken dat de ECB weleens de eerste kan zijn die de rente verhoogt, mogelijk al eind dit jaar. Afsluitend kunnen we stellen dat het heel goed mogelijk is dat de beste rendementskansen voor aandelen in 2011 in de eerste helft van het jaar liggen."