Ad van Tiggelen (ING): "Tegelijkertijd ligt het renteniveau van het merendeel van de uitstaande overheidsobligaties (in de Verenigde Staten en de kernlanden van Europa) dicht bij historische dieptepunten. De reële rente ligt zelfs dicht in de buurt van nul. Hoe kan dat? En zijn de lage renteniveaus op termijn houdbaar?"

Op dit moment liggen de verzekeringspremies tegen wanbetaling van ongeveer een kwart van de 300 grootste niet-financiële ondernemingen in de Verenigde Staten en Europa lager dan die van het land waarin ze een beursnotering hebben.

Van Tiggelen: "Hoewel we niet al te veel betekenis moeten toekennen aan de prijzen op de markt voor verzekering tegen wanbetaling (credit default swaps, CDS), geven de premies toch een signaal over de twijfel aan de kredietwaardigheid van overheden aan de ene kant en de sterke financiële positie van ondernemingen aan de andere kant. Veel grote, niet-financiële ondernemingen floreren dankzij exporten naar opkomende markten, een bescheiden loongroei en historisch lage tarieven voor vennootschapsbelasting. Ze hebben geprofiteerd van de economische reddingsactie die door overheden moest worden gefinancierd. Echter, ondanks hun financiële kracht moeten zelfs de grootste multinationals nog steeds een hogere rente betalen dan hun regeringen."

Ad van Tiggelen (ING): "Tegelijkertijd ligt het renteniveau van het merendeel van de uitstaande overheidsobligaties (in de Verenigde Staten en de kernlanden van Europa) dicht bij historische dieptepunten. De reële rente ligt zelfs dicht in de buurt van nul. Hoe kan dat? En zijn de lage renteniveaus op termijn houdbaar?" Op dit moment liggen de verzekeringspremies tegen wanbetaling van ongeveer een kwart van de 300 grootste niet-financiële ondernemingen in de Verenigde Staten en Europa lager dan die van het land waarin ze een beursnotering hebben. Van Tiggelen: "Hoewel we niet al te veel betekenis moeten toekennen aan de prijzen op de markt voor verzekering tegen wanbetaling (credit default swaps, CDS), geven de premies toch een signaal over de twijfel aan de kredietwaardigheid van overheden aan de ene kant en de sterke financiële positie van ondernemingen aan de andere kant. Veel grote, niet-financiële ondernemingen floreren dankzij exporten naar opkomende markten, een bescheiden loongroei en historisch lage tarieven voor vennootschapsbelasting. Ze hebben geprofiteerd van de economische reddingsactie die door overheden moest worden gefinancierd. Echter, ondanks hun financiële kracht moeten zelfs de grootste multinationals nog steeds een hogere rente betalen dan hun regeringen."